Zmluvy

    Zverejnené    
            Dodávateľ                       
Predmet zmluvy           
Suma         
scan 
    3.1.2011
            TC Charizma Pezinok
prenájom priestorov
 3,30 €/hod.
PDF
    4.1.2011
             Sahaja joga Zohor
prenájom priestorov
10,00 €/hod.
 PDF
                         
    5.1.2011
            Breakout Bratislava
prenájom priestorov
 33,00 €
 PDF
                         
    5.1.2011
            Exekút.úrad Pezinok
prenájom priestorov
 33,00 €
 PDF
    12.1.2011
            S.Hambálek Bratislava
prenájom priestorov
 120,00 €  PDF
    13.1.2011
            Call Girls Pezinok
prenájom priestorov
 30,00 €/cvič.
 PDF
                         
                         
    14.1.2011
            M.Ohrádka Skalité
prenájom priestorov
 120,00 €  PDF
    17.1.2011
            Rada rod.Gymnázium Pe
služby
 166,00 €
 PDF
    17.1.2011
            Rímkat.cirkev,far.Pezinok prenájom priestorov
 330,00 €
 PDF
    17.1.2011
            Quick Production Pezinok
prenájom priestorov
 754,30 €
 PDF
    17.1.2011
            Svetlá nad rampami Ba
sprostr.div.predstavenia
 9700,00 €
 PDF
    20.1.2011
            V.Lajčák Skalité
prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
                         
                         
    21.1.2011
            Kresť.zbor Pezinok
prenájom priestorov
 16,60 €
 PDF
    24.1.2011
            Klub podnikat.Pezinok
prenájom priestorov
 733,54 €
 PDF
     24.1.2011             Ing.Ľuboslav Dobrovoda
 prednáška  20,00 €
 PDF
     25.1.2011             Jana Gálisová Pezinok  prenájom priestorov     PDF  PDF
    27.1.2011
            E.Gulčík Milošová
prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
    2.2.2011
            M.Šuška Čadca
prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
    4.2.2011              Marián Labuda
účinkovanie  50,00 €
 PDF
    8.2.2011             HE-Ó odiev. K.Lieskovec
prenájom priestorov
 160,00 €
 PDF
    16.2.2011
            L.Vlček Čadca
prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
    20.2.2011
            Marcela Laiferová
 účinkovanie  250,00 €
 PDF
    21.2.2011             Ing.Ľuboslav Dobrovoda
 prednáška  26,20 €
 PDF
    22.2.2011             V.Lajčák Skalité
prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
    23.2.2011
            Brat.vod.spoločmosť as
 zml.o dodávke vody
   PDF
    1.3.2011
            LP Studio Viničné  účinkovanie  190,00 €
 PDF
     1.3.2011             Breakout Bratislava
 prenájom priestorov
   33,00 €
 PDF
     3.3.2011             Juraj Lančarič,H.Dubové  prenájom priestorov
   17,00 €
 PDF
     4.3.2011             Tesco Stores pr.Pezinok
 prenájom priestorov
  200,00 €  PDF
     5.3.2011             Marián Geišberg
 účinkovanie  500,00 €
 PDF
     7.3.2011
            Pansophia no Trenčín
 prenájom priestorov
  200,00 €
 PDF
    10.3.2011
            V.Lajčák Skalité
 prenájom priestorov
  120,00 €  PDF
     10.3.2011             MOS Modra
 prenájom priestorov
  220,00 €
 PDF
     10.3.2011              Martin Šuška,Čadca
 prenájom priestorov
  240,00 €
 PDF
     14.3.2011             OZ Priat.div.a filmu Pe
 prenájom priestorov
   33,50 €
 PDF
     14.3.2011              OZ Mariáš.klub Pezinok
 prenájom priestorov
 200,00 €
 PDF
     18.3.2011              Miroslav Ohrádka,Skalité
 prenájom priestorov
 120,00 €  PDF
     18.3.2011              STORY Slovakia sro Ba  prenájom priestorov
 100,00 €
 PDF
     21.3.2011              MOS Modra
 prenájom priestorov
 350,00 €
 PDF
     23.3.2011              LINGUA Trnava
 realizácia akcie
 30% z tržby
PDF
     29.3.2011              Katarína Horváthová,Pe
prenájom priestorov
 50,00 €
 PDF
    31.3.2011
            CallGirls Pezinok
 prenájom priestorov
 150,00 €
 PDF
     1.4.2011              Jozef Farkaš Bratislava
 účinkovanie  1.805,25 €
 PDF
    1.4.2011
             A-TECHNOLOGY sro Valtice
 prenájom priestorov
 126,90 €  PDF
     1.4.2011             Funny Fellows Pezinok
poduj.Hot Dance Duel
 % z tržby
PDF
     4.4.2011              Elena Ančicová
 člen poroty
 28,00 €
 PDF
     4.4.2011              Pavlína Krchníková
 člen poroty
 28,00 €  PDF
     4.4.2011              Ing.Martina Monošová
 predseda poroty
 36,00 €  PDF
     4.4.2011              MOS Modra
prenájom  500,00 €  PDF
     11.4.2011              Anna Ulrichová
 predseda poroty
 18,00 €
 PDF
     11.4.2011              Katarína Mrázová
 účinkovanie  420,00 €
 PDF
     12.4.2011              AKCENT AT sro Bratislava  prenájom priestorov
33,00 €
 PDF
     12.4.2011              Semper-V.Lajčák Skalité
prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     13.4.2011              P.Honig-Triptrans Revúca
 účinkovanie % z tržby
PDF
     14.4.2011              Kresť.zbor Pezinok
 prenájom priestorov
 16,60 €
PDF
     14.4.2011              KPVS Pezinok
 prenájom priestorov
 12,00 € PDF
     18.4.2011              MEKKA sro Komárno
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     20.4.2011              SMER-SD Bratislava
 prenájom priestorov
  PDF  PDF
     26.4.2011              Centrum pre rodinu
 prenájom priestorov
 30,00 €
 PDF
     26.4.2011              Libor Vlček Čadca
 prenájom priestorov
 300,00 €
 PDF
     28.4.2011              Sl.zväz zahradkárov Pe  prenájom priestorov
 15,00 €
PDF  
     28.4.2011              Matúš Polák
 ozvučenie  30,00 €
 PDF
     28.4.2011              Ladislav Schwarz
 účinkovanie  120,00 €
 PDF
     29.4.2011              Lyžiarsky klub Baba
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     2.5.2011              RUNWAY sro Pezinok
 prenájom priestorov
 100,00 €
 PDF
     10.5.2011              Vladimír Lajčák-SEMPER  prenájom priestorov
 150,00 €  PDF
     13.5.2011             Miroslav Ohrádka,Skalité
prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     18.5.2011              ZAKO sro Bratislava
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     20.5.2011              Anna Nováková Šenkvice
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     20.5.2011              Martin Šuška,Čadca  prenájom priestorov
 240,00 €
PDF
     23.5.2011              Zd.Vřešťál Nové Dvory
 účinkovanie  700,00 €  PDF
     30.5.2011              ART ANDANTE Šamorín  prenájom priestorov
 100,00 €
PDF
     30.5.2011             H+M Group sro Pezinok
 prenájom -amfiteáter
 300,00/mes  PDF
     30.5.2011             SPP as Bratislava
 zml.o dodávke plynu
   PDF
     3.6.2011              Richard Molnár Pezinok
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     7.6.2011              Div.centrum Martin
 prenájom priestorov
 100,00 €
 PDF
     10.6.2011              Martin Šuška Čadca
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     14.6.2011             Preschool sro Pezinok
 prenájom priestorov
 24,07 €
 PDF
     20.6.2011              Juraj Lančarič H.Dubové
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     21.6.2011              Vladimír Lajčák Skalité
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     22.6.2011              Pavol Zelíska Pezinok
 ladenie klavíra
  60,00 €
 PDF
     22.6.2011              Vladimír Ulrich Pezinok
 ozvučenie
 100,00 €
 PDF
                   
 
 
 
     23.6.2011              Libor Vlček Čadca
 prenájom priestorov
 300,00 €  PDF
       3.7.2011              Emil Breče
 účinkovanie-KL  40,00 €
 PDF
     11.7.2011              Emil Gulčík Milošová
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     14.7.2011              Miroslav Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     22.7.2011              Alexandra Bangová
 účinkovanie KL
 250,00 €
 PDF
     2.8.2011
             Barbora no Pezinok
 Pezinský Peromoník
 vstupné  PDF
     5.8.2011              Eva Rosenberger
 účinkovanie-vernisáž   25,00 €
 PDF
     12.8.2011              Skarleta Ondrovičová
 hosteska-Dychovky   17,00 €
 PDF
     12.8.2011              Barbora Mikušová
 hosteska-Dychovky   34,00 €
 PDF
     12.8.2011              Dominika Ježíková
 hosteska-Dychovky
  34,00 €
 PDF
     15.8.2011              Martin Šuška, Čadca
 prenájom
 240,00 €  PDF
     25.8.2011              Terézia Szabová
 účinkovanie-KL  120,00 €
 PDF
     26.8.2011
             Libor Vlček Čadca
 prenájom priestorov
 150,00 €
 PDF
     26.8.2011             Jana Hírešová Bratislava
 prenájom priestorov
 48,14 €
 PDF
     3.9.2011              Divad.na kolesách S.Jur
 real.fest.FAST  % zo vst.
 PDF
     5.9.2011
             OZ FS Javorček Ba
integr.program 300,00 €
 PDF
     2.9.2011              Medical Products D.Streda
 prenájom priestorov
 100,00 €
 PDF
     7.9.2011              Evanj.cirkev metod. Ta  prenájom priestorov
 42,50 €  PDF
     8.9.2011              Centrum pre rodinu Pe
 prenájom priestorov  30,00 €
 PDF
     8.9.2011              Vladimír Lajčák,Skalité
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     13.9.2011              Kamil Barták Blučina
 účink.Moravanka  2.350,00 €
 PDF
     14.9.2011              Ivana Poláčková Pezinok
účinkovanie Vinobranie
 80,00 €
 PDF
    14.9.2011
             Marianna Sýkorová Pe
 účinkovanie Vinobranie  80,00 €
 PDF
    14.9.2011
             Roman Vámoš Ba
 účinkovanie Vinobranie
 220,00€  PDF
     14.9.2011              Pavol Švarc Pezinok
 účinkovanie Vinobranie
 200,00 €
 PDF
     14.9.2011              Laura Wengová Ba  účinkovanie Vinobranie
  50,00 €
 PDF
     14.9.2011             Zuzana Winklerová  účinkovanie Vinobranie
 100,00 €
 PDF
     14.9.2011              Adam Briestenský Pe
účinkovanie Vinobranie
 100,00 €
 PDF
     14.9.2011              Marcela Laiferová Ba
 účinkovanie Vinobranie
 500,00 €
 PDF
     14.9.2011              Tomáš Lukačka Ba
účinkovanie Vinobranie
 500,00 €
 PDF
     14.9.2011              Marcel Majba Pezinok
 účinkovanie Vinobranie
 750,00€  PDF
     14.9.2011              Pavol Malovec Ba
účinkovanie Vinobranie
 300,00€  PDF
     14.9.2011              Igor Fekete Ba účinkovanie Vinobranie
 324,00 €
 PDF
     14.9.2011              Rober Mrva Sereď
 účinkovanie Vinobranie
 298,00 €
 PDF
    14.9.2011              Alexandra Bangová Ba
 účinkovanie Vinobranie  665,00€  PDF
    14.9.2011
             Richard Ciferský Pe
 účinkovanie Vinobranie
 250,00 €
 PDF
    14.9.2011              Marek Fajnor Pezinok
 moderovanie Vinobranie
 700,00 €
 PDF
     14.9.2011              Slavomír Brozman Brezno
 stráženie tribúny
 70,00€  PDF
     14.9.2011              Nikoleta Šmahovská Pe
 hosteska Vinobranie
 17,00 €
 PDF
    14.9.2011
             Simona Šmahovská Pe
 hosteska Vinobranie  27,00 €
 PDF
     14.9.2011              Anna Ulrichová Pezinok
 moderovanie Vinobranie
 400,00 €
 PDF
     14.9.2011              Darina Zemanová Ba
 účinkovanie Vinobranie
 200,00 €
 PDF
     14.9.2011              Vladimír Hapl Bratislava  účinkovanie Vinobranie
 130,00 €
 PDF
     14.9.2011              Vladimír Ulrich Pezinok
 účinkovanie Vinobranie
 400,00 €
 PDF
     20.9.2011              Miroslav Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     23.9.2011              Martin Šuška Čadca
 prenájom priestorov
240,00 €
 PDF
     26.9.2011              Miloslav Suchomel Poprad
 prenájom priestorov
 50,00 €  PDF
     27.9.2011              Ev.cir.metod.Trnava  prenájom priestorov
 42,50 €
 PDF
     28.9.2011              Ľubomír Horváth Modra
 prenájom priestorov
 30,00 €  PDF
     28.9.2011              Sahaja joga Bratislava
 prenájom priestorov
 10€/str.  PDF
     3.10.2011              Div.centrum Martin  prenájom priestorov
 227,04 €
 PDF
     9.10.2011              Ev.cirk.metod.Trnava  prenájom priestorov
 42,50 €
 PDF
     10.10.2011              Martin Šediba,Pezinok
 pomoc.práce FAST
  17,00 €
 PDF
     11.10.2011              Ev.cirk.metod.Trnava  prenájom priestorov
 42,50 €
 PDF
     11.10.2011              TC Charizma Pezinok
 prenájom priestorov
 442,14 €
 PDF
     14.10.2011              Vladimír Lajčák Skalité
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     17.10.2011              Mes.div.Actores Rožňava
 prenájom priestorov
227,04 €
 PDF
     17.10.2011              PŠC Pezinok
 prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
    17.10.2011
             Ev.cirk.metod.Trnava  prenájom priestorov
 42,50 €  PDF
    21.10.2011
             Ev.cirkev metod.Trnava
 prenájom priestorov
 68,90 €  PDF
    21.10.2011              Martin Šuška,Čadca
 prenájom priestorov
 120,00 €  PDF
    21.10.2011
             Stanislav Hambálek, Ba  prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
    24.10.2011
             SMER-SD Bratislava
 prenájom priestorov
 55,10 €
 PDF
    24.10.2011
             Miroslav Ohrádka,Skalité
 prenájom priestorov
 100,00 €
 PDF
    26.10.2011
             Medical Prod.D.Streda  prenájom priestorov
 200,00 €
 PDF
    28.10.2011
             Kresť.zbor Pezinok
 prenájom priestorov
 16,60 €
 PDF
    31.10.2011              Peter Hlbocký Piešťany  prenájom priestorov
 85,64 €  PDF
     2.11.2011              Marián Grúber Pezinok
 prenájom priestorov
 10,00 €
 PDF
     28.10.2011              Grafit Pezinok
 prenájom priestorov
 730,00 €
 PDF
     8.11.2011              Rastislav Babuša,Púchov
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     9.11.2011              Centr.pre rodinu Pezinok
 poplatok   30,00 €  PDF
     11.11.2011              Vl.Lajčák,Skalité  prenájom priestorov
 240,00 €
 DFP
    18.11.2011              Tesco Stores Bratislava
 prenájom priestorov
 200,00 €  PDF
     21.11.2011              Juraj Lančarič H.Dubové
 prenájom priestorov
   17,00 €
 PDF
     23.11.2011              Evanj.cirkev metod.Trnava
 prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     25.11.2011              K.Horváthová Pezinok
 prenájom priestorov
 50,00 €  PDF
     25.11.2011              Evan.cir.metod.Trnava  prenájom priestorov
 68,90 €  PDF
     25.11.2011              LETart produc. Martin
 prenájom priestorov
 256,92 €  PDF
     25.11.2011              Marián Grúber Pezinok
 prenájom priestorov
   10,00 €
 PDF
     28.11.2011              Miroslav Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
 240,00 €
PDF
     30.11.2011              Evanj.cirkev metod.Trnava
prenájom priestorov
 39,50 € PDF
     1.12.2011              ZAKO sro Bratislava
prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     5.12.2011              P.Hlbocký Piešťany
 prenájom priestorov  85,64 €
PDF
     5.12.2011              V.Lajčák Skalité
 prenájom priestorov  120,00 €
PDF
     5.12.2011              Evan.cirkev metod.Trnava
 prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
    28.11.2011
             Gymnázium Pezinok
 prenájom priestorov
 350,00 €
 PDF
    7.12.2011              OZHomo Novus B.Bystrica  prenájom priestorov
 57,00 €  PDF
    12.12.2011              M.Ohrádka Skalité  prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
    10.11.2011
             K.Kalivodová Pezinok
 prenájom priestorov
 72,10 €
PDF
     12.12.2011              Evan.cirkev metod.Trnava
 prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     15.12.2011              Div.na kolesách Sv.Jur  prenájom priestorov
 50,00 €
 PDF
     19.12.2011              Evan.cirkev metod.Trnava
 prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     19.12.2011              Quick Production sro Pe
 prenájom priestorov
 827,16 €
 PDF
     4.1.2012              Víno Matyšák Pezinok  prenájom priestorov
 1102,38 €
 PDF
     4.1.2012              ZUŠ E.Suchoňa Pezinok  prenájom-LDO   PDF
     16.1.2012              V.Lajčák,Skalité  prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     16.1.2012              Ľ.Ferenc Bratislava
 účinkovanie-koncert  zmluva  PDF
     17.1.2012              Klub podn.mesta Pezinok
 prenájom priestorov
 27,55 €
 PDF
     17.1.2012              Eurotex-RE,Zvolen  prenájom priestorov
 68,00 €  PDF
     18.1.2012              Evanj.cir.metod.Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     18.1.2012              Breakout Bratislava
prenájom priestorov
 33,00 €  PDF
     20.1.2012              Kresť.zbor Pezinok
prenájom priestorov
 16,60 €  PDF
     23.1.2012              Miroslav Ohrádka Skalité
prenájom priestorov
 240,00 €
PDF
     23.1.2012              Evan.cirkev metod.Trnava
 prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     23.1.2012              Rada rod.Gymnázium Pe
 prenájom priestorov
 166,00 €  PDF
     23.1.2012              Klub podn.mesta Pezinok
 prenájom priestorov
 733,54 €
PDF
     1.2.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
    8.2.2012
             Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
    8.2.2012              Rím.kat.c.Farnosť Pezinok
 prenájom priestorov
 330,00 €
 PDF
    13.2.2012
             Div.centrum Martin
prenájom priestorov
 256,92 €
 PDF
     13.2.2012              V.L.Exclusive Čadca
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     13.2.2012              OZ Mariáš.klub Pezinok
prenájom priestorov
 300,00 €
PDF
     14.2.2012              OZ Obstrléze Pezinok
 prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
    15.2.2012
             Evanj.c.metod.Trnava prenájom priestorov
39,50 €
PDF
     16.2.2012              Centrum pre rodinu Pe
 prenájom priestorov
 bezpl. PDF
     17.2.2012              G.Šill Pezinok
 prenájom bufet
17,00 €
 PDF
     20.2.2012              Slov.Červený kríž Pe
 prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
    21.2.2012              V.Lajčák Skalité
 prenájom priestorov
 220,00 €
 PDF
     22.2.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
39,50 €
 PDF
    23.2.2012              M.Malicher Zbehy
 účinkovanie J.Stivín
 830,00 €
 PDF
     24.2.2012              DSS Hestia Pezinok
 prenájom priestorov
96,43 €
PDF
     29.2.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
     5.3.2012              Juraj Lančarič H.Dubové
 prenájom priestorov
 17,00 € PDF
     5.3.2012              Jednota dôchodcov Pe
prenájom priestorov
 zmluva PDF
     5.3.2012              M,Gruber MADA Pezinok
prenájom priestorov
 10,00 €
 PDF
     6.3.2012              M.Birner Žilina
 prenájom priestorov
90,00 €
 PDF
     7.3.2012             Centr.pre rodinu Pezinok
 režij.náklady  30,00 €
 PDF
     7.3.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
34,00 €
 PDF
     9.3.2012              M.Ohrádka Skalité prenájom priestorov
240,00 €
 PDF
    9.3.2012
             MO Matica slovenská Pe
prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
     9.3.2012              CVČ Pezinok
Rytmia 2012
 bezpl.  PDF
     14.3.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     16.3.2012              V.L.Exclusive Čadca
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     19.3.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     20.3.2012              Okr.klub PTP Pezinok
prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
     20.3.2012              MOS Modra
prenájom priestorov
 500,00 €
 PDF
     26.3.2012              Evanj.c.metod.Trnava prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
     26.3.2012              Divad.centrum Martin
prenájom priestorov
 256,92 €
 PDF
     26.3.2012
             Slov.zväz zahradkárov Pe
 prenájom priestorov
 15,00 €  PDF
     29.3.2012              Marcel Majba Pezinok
 prenájom priestorov
 50,00 €
 PDF
     2.4.2012              OZ Dobrov has.zbor Pe
prenájom priestorov
bezpl.
 PDF
     2.4.2012              LINGUA Trnava
 Orbis Harmoniae
 % z tržby
 PDF
     2.4.2012              Evanj.c.metod.Trnava prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     2.4.2012              Ag.ARTUR Žilina
prenájom priestorov
 55,10 €
 PDF
     2.4.2012
             Bet-Trade sro Modra
 prenájom priestorov
 153,00 €
 PDF
     5.4.2012             OZ Priat.div.a filmu Pe
prenájom priestorov
 33,50 €
 PDF
     5.4.2012              Súk.tan.konz.Trnava  účinkovanie  podľa zml.  PDF
     10.4.2012              Evanj.c.metod Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     10.4.2012              MOS Modra
 prenájom priestorov
 500,00 €
PDF
     13.4.2012              V.L.Exclusive Čadca
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     16.4.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
     16.4.2012
             Zdr.pezin.vinohr.a vinárov
 prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
     20.4.2012              M.Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
 240,00 €  PDF
     23.4.2012              G.Štill Pezinok
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     24.4.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 39,50 €
 PDF
     23.4.2012              Kláštor kapucínov Pe
 prenájom priestorov
 50,00 €
 PDF
     25.4.2012              OZ Mariáš,klub Pezinok
 prenájom priestorov
 200,00 €  PDF
    27.4.2012              Venta sro Pezinok  doh.o ukončení nájmu    PDF
     30.4.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18 €
 PDF
     30.4.2012              Medical Product sro D.S.
prenájom priestorov
 200,00 €
 PDF
     30.4.2012              Venta sro Pezinok  zmluva o nájme    PDF
     2.5.2012              Malok.múzeum Pezinok
 prenájom priestorov
 bezpl.  PDF
     2.5.2012              Cirk.zbor BJB Ba
 účinkovanie  50%z tržby
 PDF
     4.5.2012              A.Verešová Branč
 prenájom priestorov
 40,00 €
 PDF
     7.5.2012              V.L.Exclusive Čadca
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     7.5.2012              M.Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     9.5.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €
 PDF
     10.5.2012              Breakout Bratislava
 prenájom priestorov
 33,00 €
 PDF
     10.5.2012              K.Baňovičová Pezinok
 nájomná zmluva
 zmluva  PDF
     14.5.2012              OZ Actores Rožňava
 prenájom priestorov
 135,00 €
 PDF
     14.5.2012             Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €
 PDF
     7.5.2012              K.Horváthová Pezinok
 prenájom priestorov
50,00 €
 PDF
     9.5.2012              Brainstore sro Ba  predaj vstupeniek   PDF 
     10.5.2012              BRAINSTORE s.r.o.
 prenájom priestorov
 670,- €
 PDF
     10.5.2012              Katarína Baňovičová prenájom nebyt.pr.    PDF 
     14.5.2012              ZEPIRA studio Martin
prenájom priestorov
 171,30 €
 PDF
     14.5.2012              SBD Pezinok
 prenájom priestorov
 17,59 €
 PDF
     16.5.2012              HERIETT Models sro Ba
prenájom priestorov
 200,00 €
 PDF
                         
     21.5.2012              Evanj.c.metod.Trnava prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
     21.5.2012              H.Buzová Bratislava
prenájom priestorov
 40,00 €
 PDF
     22.5.2012              Evanj.c.metod.Trnava  odber elektriky
 4,00 €
 PDF
     22.5.2012              Medical products sro D.S.
 prenájom priestorov
 100,00 €  PDF
     28.5.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €
PDF
     28.5.2012              H+M Group sro Pezinok
 prenájom priestorov
 300,00 €/m
 PDF
     4.6.2012              J.Lančarič H.Dubové
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     4.6.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     6.6.2012              Centr.pre rodinu Pezinok
 režij.náklady
 30,00€  PDF
     6.6.2012              V.L.exclusive sro Čadca
prenájom priestorov
 300,00 €
 PDF
     12.6.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
     12.6.2012              MŠ Benjamin Pezinok
 prenájom priestorov
 24,07 €
 PDF
     14.6.2012              A.Verešová Branč
 prenájom priestorov
 20,00 €

 PDF

     22.6.2012              V.Lipčey Nitra
 prenájom priestorov
240,00 €
 PDF
     26.6.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €  PDF
                         
     29.6.2012              Marián Grúber pezinok  doh.o ukončení nájmu    PDF
     2.7.2012              Medical products D.Str.
 prenájom priestorov
 200,00 €
 PDF
     9.7.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00 €  PDF
     9.7.2012              M.Ohrádka Skalité
prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     16.7.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
     17.7.2012              V.Lajčák Skalité
prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     17.7.2012              V.L.Exclusive sro Čadca
prenájom priestorov
 300,00€  PDF
    23.7.2012
             Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €
PDF
     24.7.2012              Kresťanský zbor Pezinok
 prenájom priestorov
 20,60 €
PDF
    30.7.2012
             Evanj.c.metod.Trnava prenájom priestorov
 35,18 €
PDF
     1.8.2012              Tomáš Štrbík Pezinok
 prenájom priestorov
 1,00€/str.  PDF
     6.8.2012              Medical prod.sro D.Streda
 prenájom priestorov
 200,00 €
 PDF
     6.8.2012              Evanj.c.metod.Trnava prenájm priestorov
 34,00 €
PDF
     7.8.2012              Barbora NO Pezinok
 real.podujatia    PDF
     13.8.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €
 PDF
     13.8.2012              V.L.Exclusive sro Čadca
 prenájom priestorov
 300,00 €
PDF
     20.8.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18 €
PDF
     21.8.2012              OZ Svetlá n rampami Ba
 sprostr.predstavenia  3.080,00€  PDF
     27.8.2012              J.Lančarič H.Dubové
 prenájom priestorov
 17,00 €
 PDF
     27.8.2012              Evanj.c.metod.Trnava prenájom priestorov
 35,18€  PDF
     27.8.2012             K.Horváthová Pezinok
 prenájom priestorov
 50,00 €
 PDF
    27.8.2012              M.Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
 240,00€ PDF
     28.8.2012              Tomáš Štrbík Pezinok
prenájom priestorov
 1,00€/str.  PDF
    3.9.2012
             Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00 €
 PDF
    4.9.2012
             Centr.pre rodinu Pezinok
 rež.náklady  30,00€  PDF
     4.9.2012              V.Lajčák Skalité
 prenájom priestorov
 120,00 €
 PDF
     10.9.2012              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     17.9.2012              Evanj.c.metod.Ta prenájom priestorov
 35,18 €
 PDF
                         
     26.9.2012              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
 35,18 €
 PDF
     26.9.2012              Orin slovakia Bratislava
 prenájom priestorov
 35,00€  PDF
     26.9.2012              Medical prod.Dun.Streda  prenájom priestorov
 100,00€ PDF
     27.9.2012              Mária Čačíková Bratislava
 prenájom priestorov
 214,10€  PDF
     28.9.2012              TC Charizma Pezinok
 prenájom priestorov
 400,00€ PDF
    28.9.2012               Katarína Baňovičová Modra  doh.o ukončení nájmu    PDF
     1.10.2012              V.Lipčey Nitra
 prenájom priestorov
 240,00€  PDF
     2.10.2012              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
35,18€  PDF
     4.10.2012              ZŠ Kupeckého Pezinok
prenájom priestorov
 50,00€  PDF
     8.10.2012              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     12.10.2012              ORIN sl. Bratislava
prenájom priestorov
 35,00 €
 PDF
     15.10.2012              V.L.Exclusive sro Čadca
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     15.10.2012             Evan.c.metod.Trnava
 prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     18.10.2012              Breakout BratislavaPetráš
 prenájom priestorov
 33,00€  PDF
     18.10.2012              Jaroslav Janičko Fulianka
 prenájom priestorov
 120,00€ PDF
     22.10.2012              Miroslav Ohrádka Skalité  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     22.10.2012              Evan.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     22.10.2012              Kresť.zbor Pezinok
 prenájom priestorov
 16,60€  PDF
     23.10.2012              ORIN Slovakia Bratislava  prenájom priestorov
 65,00€  PDF
     23.10.2012              Medical prod.Dun.Streda
 prenájom priestorov
 100,00€  PDF
     31.10.2012              Kláštor kapucínov Pezinok
 prenájom priestorov
 214,10€  PDF
    5.11.2012
             Stanislav Hambálek Ba
prenájom priestorov
 120,00€  PDF
     5.11.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18€  PDF
     5.11.2012              SPP as Bratislava
 odber plynu r.2013
   PDF
     5.11.2012              Rímsk.kat.cirkev,farn.Pezinok  zmluva o prenájme  149,40€  PDF
     12.11.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     12.11.2012              Juraj Lančarič H.Dubové
prenájom priestorov
 17,00€  PDF
     12.11.2012              M.Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
120,00€
 PDF
     12.11.2012              LETart pr. Martin
 prenájom priestorov
 100,00€  PDF
     12.11.2012              Div.centrum Martin
 prenájom priestorov
 150,00€  PDF
     19.11.2012              V.L.Exclusive sro Čadca
 prenájom priestorov
 240,00 €
 PDF
     19.11.2012              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     19.11.2012              M.Šujanová Pezinok
 prenájom priestorov
10,00€
 PDF
     19.11.2012              Centrum pre rodinu Pe
 režij.náklady  30,00€  PDF
     19.11.2012              ZAKO sro Pod.Biskupice prenájom priestorov
 17,00€  PDF
     19.11.2012              Medical prod.sro Dun.Str.
 prenájom priestorov
 200,00€  PDF
     20.11.2012              REKA sro Stupava
 prenájom priestorov
 68,00 €
 PDF
     23.11.2012              Vojtech Lipčey Nitra
 prenájom priestorov
 240,00€  PDF
     26.11.2012              Evanj.c.meto.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     26.11.2012              Klub podn.m.Pezinok
 prenájom priestorov
 55,10€  PDF
     26.11.2012              SMER-SD Bratislava
 prenájom priestorov
 55,10€ PDF
     26.11.2012              A.Sučanská Bratislava
 prenájom priestorov
 17,00€  PDF
     29.11.2012              P.Wittgruber Pezinok  prenájom priestorov
10,62€  PDF
     29.11.2012              R.Babuša Púchov
 prenájom priestorov
120,00€
 PDF
    3.12.2012
             ORIN Sl. Bratislava  prenájom priestorov  40,00€ PDF
     3.12.2012              Evan.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     3.12.2012              Grafit Pezinok
 prenájom priestorov
730,00€
 PDF
    4.12.2012              ORIN Sl. Bratislava
 prenájom priestorov
 40,00€  PDF
     5.12.2012              ESC@PE sro Žilina
 prenájom priestorov
 68,00€  PDF
     7.12.2012              Div.centr.Martin prenájom priestorov
 300,00€  PDF
     7.12.2012              Quick prod.sro Pezinok
 prenájom priestorov
 466,68€  PDF
     10.12.2012              Miroslav Ohrádka Skalité
 prenájom priestorov
240,00€
 PDF
     10.12.2012              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
34,00€
 PDF
    14.12.2012
            SMER-SD Bratislava
prenájom priestorov 234,35€
 PDF
     17.12.2012              V.L.Exclusive Čadca
prenájom priestorov
 240,00€  PDF
     17.12.2012              Evanj.c.metod Ta
 prenájom priestorov
34,00€  PDF
     18.12.2012              Um.ag.Mystik sro Ba  účinkovanie 582,88€   PDF
     20.12.2012              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
 35,18€ PDF
    2.1.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     7.1.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18€  PDF
    7.1.2013
             M.Ohrádka Skalité
prenájom priestorov
240,00€
 PDF
     7.1.2013              ZUŠ E.Suchoňa Pezinok
prenájom priestorov
   PDF
     10.1.2013              Matej Belan Pezinok
 prenájom priestorov
 5€/hod.  PDF
     11.1.2013              Breakout sro Bratislava
prenájom priestorov
 33,00 €
 PDF
     14.1.2013              V.L.Exclusive sro Čadca
 prenájom priestorov
240,00€  PDF
     14.1.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 35,18€  PDF
     21.1.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     21.1.2013              V.Lajčák-SEMPER Skalité
 prenájom priestorov
 120,00€ PDF
     21.1.2013              Kresťanský zbor Pezinok
 prenájom priestorov
 16,60€  PDF
     22.1.2013              Klub ALFA Pezinok
 prenájom priestorov
 255,01€  PDF
     28.1.2013              S.Hambálek Bratislava
 prenájom priestorov
 120,00€  PDF
     28.1.2013              Pez.šport.kl.Junior o.z.
 prenájom priestorov
55,10€
 PDF
     28.1.2013              MedicalProducts sro D.S.
 prenájom priestorov
 200,00€  PDF
     28.1.2013             Evanj.c.metod.Trnava
 prenájom priestorov
 34,00€  PDF
     30.1.2013             Rím.kat.cirkev,Farnosť Pe
 prenájom priestorov
 300,00€  PDF
     4.2.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov
 35,18€  PDF
     5.2.2013              Matej Belan Pezinok
 prenájom priestorov
  PDF
    7.2.2013               OZ Mariaš.klub Pezinok  prenájom priestorov  300,00€  PDF
     11.2.2013              M.Ohrádka Skalité prenájom priestorov   120,00€  PDF
     11.2.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     11.2.2013              Centrum pre rodinu Pezinok  úhrada energie  50,00€  PDF
     11.2.2013              Ing.M.Pitoňák Pezinok prenájom priestorov   17,00€ PDF 
     12.2.2013              UPTOWN PROD.Ba  prenájom priestorov  386,64€  PDF
     14.2.2013             V.L.Exc.Holding Čadca   prenájom priestorov  240,00€ PDF 
    18.2.2013               Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€ PDF 
     25.2.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     25.2.2013              OZ Svetlá n rampami Ba zabezp.um.výk.     PDF
     26.2.2013              Vladimír Lajčák Skalité prenájom priestorov   120,00€  PDF
     28.2.2013              Lingua Trnava  Orbis Harmoniae   PDF 
     1.3.2013              Matej Belan Pezinok  prenájom priestorov    PDF
     4.3.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€  PDF
    4.3.2013              Tomáš Štrbík Pezinok   prenájom priestorov  3,00€  PDF
     6.3.2013             Juraj Lančarič H.Dubové   prenájom priestorov  17,00€  PDF
    11.3.2013               Obl.futb.zväz Ba  prenájom priestorov  51,00€  PDF
     11.3.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€ PDF 
    11.3.2013               MOS Modra  prenájom priestorov  500,00€  PDF
    11.3.2013               OZ Mariaš.klub Pe  prenájom priestorov  200,00€  PDF
    11.3.2013               OZ Kinečko Pezinok  prenájom priestorov 35,00€   PDF
     12.3.2013              Ing.M.Pitoňák Pe  prenájom priestorov  17,00€  PDF
    15.3.2013               OZ Div.Clipperton Snina  prenájom priestorov  150,00€ PDF 
     18.3.2013              OZ DHZ Pezinok  prenájom priestorov  bezpl.  PDF
     19.3.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     20.3.2013              Slov.zv.zahradkárov Pezinok  prenájom priestorov  15,00€  PDF
     20.3.2013              DC Martin  prenájom priestorov  300,00€  PDF
     25.3.2013              V.L.exclusive Čadca  prenájom priestorov  300,00€ PDF 
     2.4.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
    4.4.2013               Kresť.zbor Pezinok  prenájom priestorov  16,60€ PDF 
    5.4.2013               M.Ohrádka Skalité  prenájom priestorov  240,00€  PDF
     5.4.2013              Karma Bianca sro Humenné prenájom priestorov  34,00€  PDF
    8.4.2013               Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€ PDF 
    8.4.2013               LETart prod. Žilina  prenájom priestorov  300,00€  PDF
     10.4.2013              MOS Modra  prenájom priestorov  600,00€  PDF
     15.4.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
    15.4.2013               V.L.exclusive sro Čadca  prenájom priestorov  240,00€  PDF
     15.4.2013              P.Baláž Bratislava  účinkovanie  900,00€  PDF
     22.4.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     22.4.2013              Um.ag.M.Tarina Nitra  prenájom priestorov  150,00€ PDF 
     25.4.2013              MEKKA sro Komárno  prenájom priestorov  120,00€ PDF 
     26.4.2013             K-production sro Topoľčany   predaj vstupeniek    PDF
     26.4.2013              OZ Svetlá nad rampami Ba  zml.o zab.um.výkonu    PDF
     29.4.2013              TV PEZINOK sro  doh.o ukončení zmluvy    PDF
     30.4.2013              TV PEZINOK s.r.o.  pren.nebyt.priestorov    PDF
     30.4.2013             Jelen Drums s.r.o. Sv.Jur   zml.o nájme neb.pr.    PDF
     30.4.2013              Evanj.c.metod.Ta penájom priestorov   34,00€ PDF 
   

 6.5.2013 

             Evanj.c.metod.Ta prenájom priestorov   34,00€  PDF
     6.5.2013              V.L.exclusive sro Čadca  prenájom priestorov  240,00€  PDF
    10.5.2013              Preschool sro Pezinok  prenájom priestorov  90,00€  PDF
     13.5.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     17.5.2013              BNM Sl.sro Dun.Streda  prenájom priestorov  100,00€  PDF
     21.5.2013              Ing.I.Žáliová Pezinok  doh.o ukončení nájmu    PDF
     22.5.2013              MEKKA sro Komárno  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     22.5.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18€ PDF
     27.5.2013              SBD-P Pezinok  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     28.5.2013              S.Melicher Čadca  prenájom priestorov  240,00€ PDF 
     28.5.2013              Ing.I.Žáliová Pezinok  zml.o nájme    PDF
     29.5.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     29.5.2013              Evanj.c.metod.Trnava  odber el.energie  4,00€ PDF 
   

 30.5.2013

 31.05.2013 

           

 H+M Group sro Pezinok

 Mária Strížová 

 prenájom priestorov

 zml.o nájme neb.pr. 

 300,00€

 

PDF

PDF 

     3.6.2013              Únia žien Sl.Pezinok prevádz.náklady   15,00€ PDF 
     4.6.2013              Evanj.c.metod.Ta prenájom priestorov   35,18€ PDF 
     7.6.2013              M.Ohrádka Skalité prenájom priestorov  240,00€ PDF 
                         
    10.6.2013               Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18€ PDF 
     17.6.2013              V.L.Exclusive sro Čadca  prenájom priestorov  240,00€ PDF 
     18.6.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     19.6.2013              BNM Sl.sro Dun.Streda  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     21.6.2013              Blavola sro Bratislava  prenájom priestorov  120,00  PDF
     24.6.2013             Evanj.c.metod.Trnava   prenájom priestorov  34,00€  PDF
    24.6.2013              ZŠ Kupeckého Pezinok  rež.náklady  50,00€  PDF
   

 28.6.2013

 28.6.2013

           

 Femina-J.Mrvová Trnava

 La Donna- I. Mrvová Pezinok 

 doh.o skonč.nájmu

 zml.o nájme neb.pr.

 

 PDF

 PDF 

    30.6.2013              BNM Slovakia sro D.Streda  prenájom  240,00€  PDF
     8.7.2013              Ľ.Zahradníková Pezinok  prenájom priestorov    PDF
     8.7.2013              Div.Na kolesách Sv.Jur  prenájom    PDF
     12.7.2013              MEKKA sro Komárno  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     16.7.2013              Blavola sro Bratislava  prenájom priestorov  80,00€  PDF
     18.7.2013              M.Ohrádka Skalité  prenájom priestorov  240,00€  PDF
     22.7.2013              Breakout sro Bratislava  prenájom priestorov  33,00€  PDF
     30.6.2013              BNM Slov.sro Dun.Streda  prenájom priestorov  240,00€  PDF
     19.8.2013              Mekka sro Komárno  prenájom priestorov 120,00 €   PDF
     23.8.2013              BNM Sl.sro Dun.Streda  prenájom priestorov  240,00€  PDF
     23.8.2013              V.L.exclusive Hold.sro Čadca  prenájom priestorov 240,00 €   PDF
    3.9.2013               Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     5.9.2013              Centrum pre rodinu Pe  režij.náklady  30,00€  PDF
     5.9.2013              TC Charizma Pezinok  prenájom na nácvik  3,30e/hod.  PDF
     11.9.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom  35,18€  PDF
     17.9.2013              B.Karlík Pezinok prenájom priestorov   34,00€  PDF
     18.9.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom  35,18 €  PDF
     25.9.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     1.10.2013              OZ Crescendo Pezinok  prenájom priestorov  50,00 €  PDF
     2.10.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     4.10.2013              M.Ohrádka Skalité  prenájom priestorov  240,00€  PDF
     4.10.2013              MEKKA sro Komárno  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     4.10.2013              OZ Cestou necestou Limbach  festival % z tržby  PDF
     7.10.2013              Styletex Bratislava  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     8.10.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00 €  PDF
     10.10.2013              Mgr.B.Barok Sv.Jur  prenájom priestorov  40,00 € PDF 
     10.10.2013              Ing.M.Butor Modra  prenájom priestorov  20,00€  PDF
     10.10.2013              BNM Slov.sro Dun.Streda  prenájom priestorov  240,00€ PDF 
     15.10.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     22.10.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     25.10.2013              Impresario Q Bratislava  prenájom priestorov  300,00€  PDF
     24.10.2013              SMER-SD Bratislava  prenájom priestorov  221,38€  PDF
     25.10.2013              Kresť.zbor Pezinok  prenájom priestorov  16,60€  PDF
     25.10.2013              M.Belan Pezinok  prenájom priestorov  5,00€/hod.  PDF
     30.10.2013              EVIRS Pezinok  prenájom priestorov  350,55€  PDF
     31.10.2013              M.Kuruc Bratislava  prenájom priestorov  51,00€  PDF
     4.11.2013              Tr.IV.B Gymnázium Pezinok  prenájom priestorov  350,00€  PDF
     6.11.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  35,18€  PDF
     11.11.2013              V.Lajčák-SEMPER Skalité  prenájom priestorov  120,00€ PDF 
     13.11.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     15.11.2013              OZ Cestou necestou Limbach  príprava a real.akcie % z tržby  PDF
     20.11.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov  34,00€ PDF 
     22.11.2013              BNM Sl.sro Dun.Streda  prenájom priestorov  120,00€  PDF
     22.11.2013              V.L.Exclusive sro Čadca  prenájom priestorov  240,00€ PDF 
     25.11.2013              Jana Gálisová, Slov. Grob  Dohoda o skončení nájmu    PDF
     27.11.2013              Evanj.c.metod.Trnava  prenájom priestorov

 34,00€       

 PDF
     29.11.2013              Jana Gálisová, Slov. Grob  prenájom priestorov    PDF
     2.12.2013              OZ Prevencia AD Pezinok  prenájom priestorov  221,00 €  PDF
     2.12.2013              ZSE energia, a s., Bratislava  zmluva o dodávke elekt.    PDF
     2.12.2013              OZ BLIŽŠIE K VÁM, BA  sprostr.ŠTYRIA NA KANAPE  4450,00€  PDF
     3.12.2013              Centrum pre rodinu Pe  režijné náklady  30,00€  PDF
     4.12.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     11.12.2013              Evanj.c.metod.Ta  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     13.12.2013              M. Mrena NATALIS, Prievidza  prenájom priestorov  150,00€  PDF
     13.12.2013              Div. centrum Martin  prenájom priestorov  300,00€  PDF
     16.12.2013              SPP, a.s., Bratislava  zmluva o dod. plynu    PDF
     16.12.2013              Div. ag. PIKI, Pezinok  prenájom priestorov  110,20€  PDF
     16.12.2013              Evanj.c.metod., Trnava  prenájom priestorov  34,00€  PDF
     2.1.2014              Evanj.cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34,00€  PDF

 8.1.2014      Jednota dôchodcov, Pezinok                          prenájom priestorov      3€/1cvičenie          PDF        
 9.1.2014     Vladimír Lajčák-SEMPER,Skalite              prenájom priestorov   150,00€    PDF
  9.1.2014               Evanj.cirkev metodistická, Trnava                          prenájom priestorov       34,00€            PDF       
 7.1.2014   QUICK PRODUCTION SK, Pezinok                prenájom priestorov   466,68€  PDF
 11.1.2014   OZ CRESCENDO, Pezinok                prenájom priestorov  20,-€  PDF
 13.1.2014  Miroslav Ohrádka, Skalité               prenájom priestorov  240,- €  PDF
 15.1.2014  Clever Sales, Bratislava  prenájom priestorov  120,- €  PDF
 15.1.2014  Stanislav Hambálek, Bratislava   prenájom priestorov  120,-€  PDF
 15.1.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 17.1.2014  Krestansky zbor, Pezinok  prenajom priestorov  16,60€  PDF
 17.1.2014  Rada rodičov pri Gymnáziu, Pezinok  prenájom priestorov  170,00€  PDF
 20.01.2014  GROOVE DANCE, Pezinok  prenájom priestorov  150,00€  PDF
 20.01.2014  M. Záhumenská, Pezinok  vystúpenie na podujatí  40,00€  PDF

21.01.2014

22.01.2014

 ČLOVEČINA,občianske združenie

 RZP, Trenčín

účinkovanie-RND-Jááánošííík po tristo rokoch  

prenájom priestorov

 2000,-€+70% 

100,00€

 PDF

PDF

 22.01.2014  Evanj. cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34,00€  PDF
 25.01.2014  MUDr. Marcela Laiferová, BA  vystúpenie na podujatí  400,00€  PDF
 27.01.2014  Rím.-kat. cirkev Pezinok  prenájom priestorov  300,00€  PDF
 27.01.2014  M. Bietenholzová - EUROSAND, Pezinok  dohoda o skončení nájmu    PDF
 29.01.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34,00€  PDF
 30.01.2014  MEKKA, s.r.o., Komárno  prenájom priestorov  120,00€  PDF
 30.01.2014  TONI REAL-TONI REISEN,s.r.o., Pezinok  prenájom priestorov    PDF
 05.02.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34€  PDF
 07.02.2014  OZ Mariáš. klub, PK  prenájom priestorov  330€  PDF
 10.02.2014  V.L. Exclusive Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240€  PDF
 12.02.2014  Richard Molnár, Pezinok  prenájom priestorov  26,24€  PDF
 12.02.2014  ZUŠ Eugena Suchoňa, Pezinok  prenájom priestorov    PDF
 12.02.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34€  PDF
 14.02.2014  Červený kríž, M. Skovajsa, Pezinok  prenájom priestorov    PDF
 19.02.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34€  PDF
 19.02.2014  LETart prod. Žilina  prenájom priestorov  300€  PDF
 21.02.2014  OZ CRESCENDO, Pezinok  prenájom priestorov  50€  PDF
 21.02.2014  Centrum pre rodinu, Pezinok  režijné náklady  30€  PDF
 24.02.2014  tive s.r.o., Bratislava  prenájom priestorov  21,24€  PDF
 24.02.2014  STORYLAND s.r.o., Břeclav  prenájom priestorov  50€  PDF
 24.02.2014  SALUTE s.r.o., Bratislava  prenájom priestorov  50€  PDF
 26.02.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 03.03.2014  OZ Obstrléze, Pezinok  prenájom priestorov    PDF
 05.03.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34€  PDF
 06.03.2014  UPTOWN PRODUCTION, s.r.o.,Bratislava  prenájom priestorov  492,56€  PDF
 07.03.2014  LINGUA Trnava  Orbis Harmoniae  % z tržby  PDF
 10.03.2014  LA GIOIA  koncert  % z tržby  PDF
 12.03.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 13.03.2014  OZ KINEČKO  prenájom priestorov    PDF
 18.03.2014  Medirex Group Academy, n.o.  prenájom priestorov  40,-€  PDF
 19.03.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34,-€  PDF
 19.03.2014  OZ Femina - klub slovenských spisovateliek  prenájom priestorov    PDF
 20.03.2014  Sloboda a Solidarita, Bratislava  prenájom priestorov  110,20€  PDF
 20.03.2014  OZ Mariášový klub, Pezinok  prenájom priestorov  200,-€  PDF
 20.03.2014  Ing. Michal Pitoňák  prenájom priestorov  17,-€  PDF
 21.03.2014  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,-€  PDF
 26.03.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34,-€  PDF
 27.03.2014  Divadlo Andreja Bagara, Nitra  divadelné predstavenie  1600,-€  PDF
 28.03.2014  MEKKA, s.r.o., Komárno  prenájom priestorov  120,-€  PDF
 01.04.2014  Eva Rosenberg,Bratislava  účinkovanie  30,-€  PDF
 02.04.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 02.04.2014  MOS Modra  prenájom priestorov  500,-€  PDF
 04.04.2014  Slov.zv.zahradkárov Pezinok  prenájom priestorov  20,-€  PDF
 09.04.2014  Vladimír Lajčák-SEMPER,Skalite  prenájom priestorov  120,-€  PDF
 09.04.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava  prenájom priestorov  34,-€  PDF
 09.04.2014  VELVET MUSIC  prenájom priestorov  50,-€  PDF
 10.04.2014  MOS Modra  prenájom priestorov  1000,-€  PDF
 11.04.2014  V.L. Exclusive Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240,-€  PDF
 15.04.2014  ART ANDANTE, Šamorín  prenájom priestorov  200,-€  PDF
 16.04.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava   prenájom priestorov  35,18€  PDF
 23.04.2014  Evanjelická cirkev metod., Trnava   prenájom priestorov  34,-€  PDF
 25.04.2014  Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov  16,60€  PDF
 28.04.2014  Katarína Baňovičová, Modra  prenájom priestorov    PDF
 02.05.2014  Centrum pre rodinu, Pezinok  režijné náklady  30,-€  PDF
 06.05.2014  OZ Bližšie k Vám,BA  koncert  4705,-€  PDF
 09.05.2014  Pavol Zelíska, Pezinok  ladenie pianína  70,-€  PDF
 09.05.2014  OZ Klub šachu Pezinok  prenájom priestorov  1450,-€  PDF
         
 10.05.2014  ŠKD BENJAMIN, Limbach  prenájom priestorov  90,-€  PDF
 12.05.2014  Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité  prenájom priestorov  120,-€  PDF
 12.05.2014  BANSECO,s.r.o., Banská Bystrica  prenájom priestorov  40,-€  PDF
 13.05.2014  Exekútorský úrad, Pezinok  prenájom priestorov  20,-€  PDF
 14.05.2014  Evanjelic. cirkev metodis., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 16.05.2014  Velvet Music, Pezinok  prenájom priestorov  50,-€  PDF
 21.05.2014  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,-€  PDF
 21.05.2014  Evanjelic. cirkev metodis., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 24.05.2014  Michal Skovajsa, Pezinok  zdravot. služ. Den detí  60,-€  PDF
 25.05.2014  VIA Productions, s.r.o., Oščadnica  prenájom priestorov  150,-€  PDF
 28.05.2014  Evanjelic. cirkev metodis., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 28.05.2014  Jana Zvaríková, BA  účinkovanie  100,-€  PDF
 03.06.2014  ŠKD BENJAMIN, Limbach  prenájom priestorov  75,-€  PDF
 04.06.2014  Evanjelic. cirkev metodis., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 06.06.2014  Matej Braun, Pezinok  prenájom priestorov  50,-€  PDF
 06.06.2014  Groove Dance, Pezinok  prenájom priestorov  150,-€  PDF
 06.06.2014  OZ Bližšie k Vám, Bratislava  divadelné predstavenie  2633,40€  PDF
 06.06.2014   Quick Production SK, s.r.o., Pezinok  prenájom priestorov  800,-€  PDF
 09.06.2014  Ladislav Janda, Pezinok  javiskové práce  50,-€  PDF
 11.06.2014  Evanjelic. cirkev metodis., Trnava  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 12.06.2014  Lukáš Forner, Pezinok  pomocné práce  30,-€  PDF
 13.06.2014  Matej Braun, Pezinok  technické služby - ozvučenie  100,-€  PDF
 18.06.2014  Evanjelic. cirkev metodis., Trnava  prenájom priestorov  34,-€  PDF
 18.06.2014  Oliver Filan, Bratislava  príprava umelec. programu  510,-  PDF
 27.06.2014  MEKKA, s.r.o., Komárno  prenájom priestorov  120,-€  PDF
 30.06.2014  AG-EXPERT, s.r.o,   prenájom priestorov  40,- €  PDF
 02.07.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 03.07.2014  Vladimír Lajčák-SEMPER, Skalité  prenájom priestorov  120,-€  PDF
 03.07.2014  Soňa Horňáková                         účinkovanie-Wine&Art  300,-€  PDF
 09.07.2014         Miroslav Ohrádka,Skalité                                          prenájom priestorov                                        240,-€              PDF              
 09.07.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 16.07.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 18.07.2014  V.L. Exclusive Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240,- €  PDF
 23.07.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  20,- €  PDF
 24.07.2014  Milka Zimková  účinkovanie  300,- €  PDF
 24.07.2014  Kresťanský zbor, PK  prenájom priestorov  16,60 €  PDF
 30.07.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  PDF
 05.082014  TRIO PRODUCTION, s.r.o., BA  prenájom priestorov  1200,- €  PDF
 06.08.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18  PDF
 13.08.2014   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,-  PDF
 15.08.2014  Nikoleta Šmahovská, PK  Dychovky v Preši  25,-  PDF
 15.08.2014  Dominika Satková, PK  Dychovky v Preši  25,-  PDF
 15.08.2014  Barbora Gécová, PK  Dychovky v Preši  25,-  PDF
 15.08.2014  Linda Jaušíková, PK  Dychovky v Preši  25,-  PDF
 15.08.2014  Dominika Libantová, PK  Dychovky v Preši  10,-  PDF
 15.08.2014  Dominika Stoláriková, PK  Dychovky v Preši  10,-  PDF
 18.08.2014  Vladimír Lajčák SEMPER  prenájom priestorov  120,-  PDF
 19.08.2014  BREAKOUT s.r.o., BA  prenájom priestorov  40,-  PDF
 20.08.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,-  PDF
 21.08.2014  Alexandra Niklíčková, Ml. Boleslav  účinkovanie  150,-  PDF
 25.08.2014  V.L. Exclusive Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240,-  PDF
 27.08.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18  PDF
 28.08.2014  APERUS s.r.o., BA  prenájom priestorov    PDF
 02.09.2014  G-Tec Professional s.r.o., Pezinok  celoročný servis - kino    PDF
 03.09.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 10.09.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 12.09.2014  Ľubica Macková, Pezinok  prenájom priestorov  100,- €  PDF
 17.09.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 17.09.2014  Vladimír Lajčák-SEMPER, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  PDF
 19.09.2014  Richard Pluhár, Bratislava  CORIDA účinkovanie  100,- €  PDF
 19.09.2014  Peter Szabados, Medvedov  GRASSHOPERS účinkovanie  250,- €  PDF
 19.09.2014  Jaroslav Šimo, Vrbové  NEZNÁMI účinkovanie  250,- €  PDF
 19.09.2014  Vladimír Ulrich, Pezinok  ARION účinkovanie  500,- €  PDF
 19.09.2014  Mária Gašparovičová, Viničné  účinkovanie  20,- €  PDF
 19.09.2014  Lea Valachová, Pezinok  účinkovanie  20,- €  PDF
 19.09.2014  Ladislav Vyberal, Pezinok  účinkovanie - FEELME  300,- €  PDF
 19.09.2014  Juraj Hanulík, Pezinok  ceremoniál - Prvý dúšok  30,- €  PDF
 19.09.2014  Nikoleta Šmahovská, Pezinok  hosteska - Prvý dúšok  20,- €  PDF
 19.09.2014  Simona Šmahovská, Pezinok  hosteska - Prvý dúšok  20,- €  PDF
 19.09.2014  Zdeněk Roh, Cerekvička - Rosice  účinkovanie BEYOND BELIEF  350,- €  PDF
 19.09.2014  Saskia Šipošová, Trnava  účinkovanie  20,- €  PDF
 20.09.2014  Ulrichová Beáta, Pezinok  moderovanie  230,- €  PDF
 20.09.2014  Ulrichová Anna, Pezinok  moderovanie  350,- €  PDF
 20.09.2014  Jozef Kucka, Koniarovce   účinkovanie - KONIAROVČANKA  100,- €  PDF
 20.09.2014  Marián Bango, Bratislava  účinkovanie  350,- €  PDF
 20.09.2014  Alexandra Bangová, Bratislava  účinkovanie - M. BANGO  300,- €  PDF
 20.09.2014  Lenka Machciníková, Šenkvice  účinkovanie  150,- €  PDF
 20.09.2014  Miroslav Rajt, Veľký Grob  účinkovanie - RAJTOVCI  900,- €  PDF
 20.09.2014  Marek Fajnor, Pezinok  moderovanie  700,- €  PDF
 21.09.2014  Oliver Obernauer, Beňuš  stráženie tribúny  100,- €  PDF
 21.09.2014  Slavomír Brozman, Brezno  stráženie tribúny  200,- €  PDF
 21.09.2014  Karol Jakubec, Pezinok  pomocné práce   250,- €  PDF
 21.09.2014  Miroslava Keráková, Pezinok  moderovanie  200,- €  PDF
 24.09.2014  Evan. cirkev metodistic, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 30.09.2014  Šárka Kamocsaiová - STYLETEX, Bratislava  prenájom priestorov  120,- €  PDF
 01.10.2014  Evan. cirkev metodistic, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 01.10.2014  Peter Šinkovic, Pezinok  prenájom priestorov  50% z tržby  PDF

 08.10.2014

 09.10.2014

 Martin Krajčovič

 M. Brandtová, Centr. vestník, Komárno

 práce v šatni pre verejnosť - PNPP

 celoročná reklama 

 70,- €

 306,- €

 PDF

 PDF

 09.10.2014  PNPP, Pezinok  prenájom priestorov  300,- €  PDF
 09.10.2014  Evan. cirk. metod., Trnava  prenájom priestorov  34,- €  PDF
 15.10.2014  MEKKA, s.r.o., Komárno  prenájom priestorov   120,-€  PDF
 15.10.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,-€  PDF
 16.10.2014  Milka Zimková  účinkovanie - MALÉ, ALE MILÉ  400,- €  PDF
 17.10.2014  Kresťanský zbor Pezinok  prenájom priestorov  16,60 €  PDF 
 22.10.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava   prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 23.10.2014  Marcela Laiferová, Bratislava  účinkovanie  550,- €   PDF
 23.10.2014  LP Studio s.r.o., Viničné   div.predst.Klauni v Pekle   70%/30%   PDF 
 24.10.2014  ČLOVEČINA, o.z. Bratislava   div.predst. RND-Polooblačno  2000€+70%/30%   PDF
 27.10.2014  LETart production, Žilina  prenájom - výchovné koncerty pre ZŠ  300,- €   PDF 
 28.10.2014  OZ CRESCENDO, Pezinok  div.predstavenie "POULIČNÉ ZÁBERY"  1,-€/1diváka  PDF
 29.10.2014  Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité  prenájom priestorov - trhy   120,- €   PDF 
 29.10.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava   prenájom priestorov   35,18 €   PDF 
 31.10.2014  JAJA TRAVEL, s.r.o., Slovenský Grob  dohoda o skončení nájmu     PDF
 04.11.2014  OZ CRESCENDO, Pezinok  prenájom priestorov    PDF
 05.11.2014  Slovenská komora výcvik.zariadení autoškôl, BA  prenájom priestorov   291,44 €   PDF
 05.11.2014  VELVET MUSIC, Pezinok   prenájom priestorov     50,- €   PDF 
 06.11.2014  OZ FSS Obstrléze, Pezinok   prenájom priestorov   1,- €/1 diváka   PDF 
 06.11.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
 06.11.2014  Európsky vinársky rytiersky stav (EVIRS),Pezinok  prenájom priestorov   350,55 €   PDF 
 07.11.2014  Exekútorský úrad, Pezinok  prenájom priestorov   20,- €   PDF 

 07.11.2014

 11.11.2014 

 OZ SRDCE PEZINKA, Pezinok

OZ TANEC PRE RADOSŤ, BA 

 prenájom priestorov

 FS STUDIENKA -  účinkovanie 

 171,28 €

200,- € 

 PDF

 PDF 

 12.11.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  PDF

 18.11.2014

 18.11.2014 

 IMPRESARIO Q, Bratislava

 SILVI PRODUCTION s.r.o., Pezinok 

 prenájom priestorov

 prenájom priestorov 

 240,- €

1 899,78 € 

 PDF

 PDF 

 19.11.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  PDF 
 21.11.2014  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  PDF
 26.11.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 26.11.2014  Miroslav Rajt  účinkovanie-Adventný koncert  450,- €  PDF
 26.11.2014  Ľuboslav Šimon  koncert GWYN ASHTON  50,- €  PDF
 27.11.2014  OZ CESTOU NECESTOU, Limbach   festival Cestou Necestou  70%/30%z tržby  PDF
 27.11.2014   OZ CESTOU NECESTOU, Limbach   festival Snow Film Fest   70%/30%z tržby   PDF 

 27.11.2014

 27.11.2014 

 Monika Nejedlíková

 TC CHARIZMA, PK

 prenájom priestorov

 prenájom priestorov

 

 400,- € 

 PDF

 PDF 

  01.12.2014  TERAIN, s.r.o., Žilina   prenájom priestorov  120,- €  PDF
  03.12.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €   PDF
  04.12.2014  INTERKLUB OZ, Bratislava  prenájom priestorov  680,- €   PDF 
  05.12.2014   Zmluva o dielo č. 22   pomocné práce   35,- €  PDF
  05.12.2014  Zmluva o dielo č. 23   pomocné práce   35,- €  PDF
  05.12.2014  Zmluva o dielo č. 24  pomocné práce   35,- €  PDF
  05.12.2014  Zmluva o dielo č. 25  pomocné práce  35,- €   PDF 

 08.12.2014

 10.12.2014

 Dychová hudba Grinavanka, PK

Trieda 8. A oktáva - Gymnázium Pezinok

 koncert 

prenájom priestorov 

50%/50% z tržby 

365,- € 

 PDF

 PDF 

 10.12.2014  MEKKA, s.r.o., Komárno  prenájom priestorov  120,- €   PDF 
 10.12.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 12.12.2014  Ivana Poláčková  účinkovanie  80,- €  PDF
 16.12.2014  V.L. Exclusive Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240,- €  PDF
 17.12.2014  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  PDF
 19.12.2014  FUNNY FELLOWS, PK   koncert  60%/40% z tržby  PDF
 19.12.2014  Richard Molnár, PK  koncert - BRAJGEL  60%/40% z tržby  PDF
 19.12.2014  BEETLE s.r.o., BA  prenájom priestorov  72,86 €  PDF
         
 xxxxxxxxx  xxxxxxxxx      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


-->