Objednávky

Číslo   Zverejnené Dodávateľ Predmet objednávky Suma  scan
1/2011   14.1.2011 Jozef Marušinec, Budmerice  celoročný servis EPS podľa faktúr  PDF
2/2011   14.1.2011 ORGO LIFT,Pezinok  celoročná údržba výťahov  podľa faktúry  PDF
3/2011   14.1.2011 Teletrans sro,Bratislava  celoroč.servis sast.PSN podľa faktúry PDF
4/2011   14.1.2011  CONET Pezinok celoroč.tlač Kult.programov podľa faktúry PDF
5/2011   14.1.2011 LIVONEC sro, Bratislava celoroč.služby techn.PO a BOZP podľa faktúry PDF
             
6/2011   14.1.2011 Elektroservis Noga, Pezinok celoroč.servis elektr.zariadení podľa faktúry PDF
7/2011   14.1.2011 GO COPY, Sv.Jur celoroč.údržba kopír.stroja podľa faktúry PDF
8/2011   14.1.2011  Agen.ALK sro,Viničné  celoroč.pranie, žehlenie prádla podľa faktúry PDF
9/2011   14.1.2011 Dobrov.hasič.zbor Pezinok celoroč.protipožiar.služby podľa faktúry PDF
10/2011   14.1.2011 Mgr.K.Štrbová, Pezinok vedenie tan.kurzu seniorov podľa faktúry  PDF
11/2011   14.1.2011 Div.HAAF, Bratislava účinkovanie 166,00 € PDF
1/2011M
   24.1.2011 E.Šišková Pezinok
CD Lekáreň srdca-MIC
362,20 €
 PDF
12/2011   25.1.2011 MK therm, Pezinok úprava ústr.kúrenia podľa faktúry PDF
13/2011   25.1.2011 GOCOPY, Sv.Jur servic počítača podľa faktúry PDF
14/2011   25.1.2011 GOCOPY, Sv.Jur samost.rýchloskener 540,00 € PDF
15/2011   25.1.2011  J.Bachratý-BYDOP,Pezinok montáž zrkadla 134,40 € PDF
16/2011   25.1.2011 AT-Clip sro Pezinok ESET smart 105,96 € PDF
2/2011M
   31.1.2011  Mestské múzeum Pezinok
Pez.motívy,Bránami mesta-MIC
 280,00 €
 PDF
3/2011M
   31.1.2011 Mesto Pezinok
Pexeso Pezinok-MIC
 200,00 €
 PDF
4/2011M
   1.2.2011  Malokarp.múzeum Pezinok
 Kniha Vinohr.lisy-MIC
 372,20 €
 PDF
17/2011   14.2.2011  Stražan.bábk.divadlo Ba účinkovanie 200,00 € PDF
18/2011
  14.2.2011
J.Špot,Smolenice
účinkovanie
 180,00 €  PDF
19/2011
  14.2.2011 GOcopy, Sv.Jur
cartridge
   64,20 €  PDF
20/2011
  4.2.2011
fi Horváth,Bratislava
preskúš.a vydanie osvedčenia
   40,00 €
 PDF
21/2011
  24.2.2011
Jana Pilátová,D.Orešany účinkovanie
 150,00 €
 PDF
22/2011    7.3.2011 EnviroTeam sroKošice meranie emisií
 810,00 €
 PDF
23/2011   10.3.2011 Jozef Farkaš Bratislava
účinkovanie
 1805,25 €
 PDF
24/2011
  14.3.2011  Bilčík sro Pezinok
oprava služ.vozidla
podľa faktúry
 PDF
25/2011
  14.3.2011
PRE SENT sro Bratislava
výlep propagácie
podľa faktúry
PDF
5/2011M
  16.3.2011
 Vlasta Senková Pezinok
Kroj.bábiky,ihelníčky-MIC
36,56 €
PDF
26/2011
  22.3.2011 PRE SENT sro Bratislava
výlep propagácie
podľa faktúry
PDF
27/2011   22.3.2011
RONDO Bratislava
účinkovanie
   500,00 €
PDF
28/2011
  22.3.2011 Penzión Harmónia,Modra
ubytovanie účinkujúcich
     54,00 €
PDF
29/2011
   22.3.2011  Igor Arendáš Nitra
 oprava navíj.jednotky    144,00 €
 PDF
6/2011M
   12.4.2011  Tibor Kozíšek Bratislava
 Valašky-MIC     32,50 €
 PDF
30/2011    14.4.2011 A.Mlynek Pezinok
 doprava  podľa faktúry
PDF
7/2011M    14.4.2011  Roman Zachar Brezno
kľúčenky-MIC 124,80 €
PDF
31/2011    18.4.2011  Dominik Tábora Viničné
mal.a mur.práce
 podľa fa
PDF
32/2011
   20.4.2011 Div.na kolesách Sv.Jur
 účinkovanie  320,00 €
 PDF
33/2011
   20.4.2011  OZ PRO TECHNIK Ba
 účinkovanie  120,00 €
PDF
8/2011M
   21.4.2011  Slov.ľud.majolika Modra
magnetky,kerampredm.-MIC
 115,10 €
PDF
9/2011M
   21.4.2011
 Slov.ľud.majolika Modra
magnetky,keram.predm-MIC  27,71 € PDF
12011V    27.5.2011  Michal Kožuch Lužianky
 účink.Vinobranie 2011
 7800,00 €
 PDF
32011V
   17.8.2011  Vojtech Horký Kunovice
 účink.Vinobranie 2011
 1250,00€  PDF
 72011V    17.8.2011
 Ľubomír Pukša Levice
 účink.Vinobranie 2011
 1200,00 €
PDF
292011V    17.8.2011  Liana Matúšková Stupava
 účink.Vinobranie 2011
 1300,00 €
PDF
362011V
   17.8.2011  Roman Feder Vištuk
 účink,Vinobranie 2011
 1300,00 €  PDF
412011V
   17.8.2011  Ján Kolesár Brezno
 ozvuč.a osvetl.Vinobranie2011  2325,00 € PDF
432011V
   17.8.2011  HJM sro Bratislava
 ozvuč.a osvetl.Vinobranie2011
 1500,00 €  PDF
 68/2011    7.9.2011  K.Barták Blučina
 účink.Moravanka  2350,00 €
PDF
 71/2011    7.10.2011  Ag.RND Bratislava
 účinkovanie - divad.predst.
 1800+% PDF
 1/2012    9.1.2012  J.Marušinec Budmerice  služby EPS
celoročne  
 2/2012    9.1.2012  OrgoLift Pezinok
 údržba výťahov
 celoročne  
 3/2012    9.1.2012  Teletrans sro Bratislava
 údržba PSN
 celoročne  
 4/2012    9.1.2012  Conet Pezinok
 tlač Kult.noviniek celoročne
 
 5/2012    9.1.2012  LIVONEC sro Ba
 sl.techn.PO a BOZP
 celoročne  
 6/2012    9.1.2012
Elektroservis Noga Pezinok
 údržba a servis elektr.zar.
celoročne
 
 7/2012    9.1.2012 K.Štrbová Pezinok
 kurz seniorov
3,96/hod.
 
 8/2012    9.1.2012 Ag.ALK sro Viničné
 pranie a žehlenie prádla
celoročne
 
 9/2012    9.1.2012  Dobr.has.zbor Pezinok
 asist.služby  celoročne  
 10/2012    9.1.2012  Autozam Pezinok
 oprava sl.vozidla
 240,00€  
 11/2012    12.1.2012  Divad.UNGELT Praha
 divadelné predstavenie
 viď objedn.
 
 11/12/A    12.1.2012  Ag.INTREVIA Ba
 ubytovanie účinkujúcich  faktura  
 12/2012    23.1.2012  Divadlo pod hríbikom Ba
 účinkovanie-Ahoj rozpr.
160,00 €
 
 13/2012    23.1.2012  P.Follrich Sv.Jur
údržba kopír.stroja
celoročne
 
 15/2012    8.2.2012 AT-CLIP Pezinok
 AV ESShome-PC
 132,00 €
 
16/2012
   20.2.2012 J.Batthanyiová Bratislava
 účinkovanie-karneval  150,00 €
 
17/2012
   2.3.2012  Stražan.báb.divadlo Ba  účinkovanie-Ahoj rozprávka
 200,00 €
 
18/2012    16.3.2012  PRE SENT sro Ba
 výlep propagácie
 faktúra  
19/2012
  4.4.2012  Divadlo Jaja Bratislava
účinkovanie Ahoj rozprávka
 140,00 €
 
20/2012
   12.4.2012  RONDO Ľ.Pukša Levice
 účinkovanie  330,00 €
 
21/2012
   13.4.2012  Súk.tan.konz.Trnava  účinkovanie  % z vstup.
 
22/2012
   18.5.2012  Creative shows sro Ba
 účinkovanie  550,00 €
 
23/2012
   18.5.2012  Festum Aeternum Sv.Jur
 účinkovanie  300,00 €
 
24/2012
   18.5.2012  Ag.ELMA Šamorín  účinkovanie
 300,00 €
 
25/2012
   21.5.2012  Gastrom sro Pezinok
 skákadlo-Deň detí
 216,00 €
 
26/2012
  30.5.2012
 A.Žember Pezinok  služby real.film.predstavení
 3,30/hod.  
27/2012
  4.6.2012  Penz.Pod kláštorom Pe
 ubytovanie-Ml.Boleslav  100,00 €
 
28/2012
   4.6.2012  SOŠVO Modra
 ubytovanie-Ml.Boleslav  12,30/os  
29/2012
   4.6.2012  Rešt.U magistra sro Pe  stravovanie-Ml.Boleslav    
30/2012    4.6.2012  MK therm Pezinok
 úprava ÚK v kotolni DK
   
 31/2012    4.6.2012  DH Maguranka Kanianka
 účinkov.Dychovky v Preši
 500,0€+dopr.  
32/2012
   4.6.2012  P.Tahotný Pezinok
 stravovanie Ml.Boleslav
 99,00 €
 
33/2012
  4.6.2012
 BYDOP Pezinok
 zasklievanie okna
   
34/2012
   4.6.2012  Div.MASKA Zvolen
účinkovanie FPD
 650,00 €
 
35/2012
   4.6.2012 Bábk,div.STRIGY Ba
účinkovanie FPD
 130,00 €
 
 36/2012   4.6.2012
Div.SVETIELKO Nitra
 účinkovanie FPD
 110,00 €
 
 37/2012    4.6.2012  Div.ag.Žihadlo Malacky
 účinkovanie FPD
 200,00 €
 
38/2012
  4.6.2012  Div.SemTamFór Slavičín
 účinkovanie FPD
 350,00 €  
39/2012    11.6.2012  Um.ag,SEGY Bratislava
 divad.predstavenie -Ahoj rozpr
 130,00 €
 
40/2012
   4.7.2012  MK therm Pezinok
 výmena el.ohrievača
   
41/2012
  12.7.2012
 Tetaro Neline Budmerice
 účink,Kult.leto  150,00 €
 
42/2012
  17.7.2012
 Mgr.M.Žák Bratislava
 účink,Kult.leto
 90,00 €
 
43/2012
   18.7.2012  Enipro sro Bratislava  kontrola vod.clôn
   
 2/12V    23.7.2012  Hud.sk.Natural Praha
 účinkovanie  500,00 €
 
 5/12V    23.7.2012  ĽS Lipka Dubová
 účinkovanie  100,00 €
 
 6/12V   23.7.2012  Súkr.tan.konzervat.Trnava  účinkovanie  200,00€  
 8/12V   23.7.2012
 OZ Tradition Bratislava
 účinkovanie  400,00€  
 9/12V    23.7.2012  FS Poleno Bratislava
účinkovanie
 600,00€  
10/12V
  23.7.2012
 Nebeská muzika Terchová
 účinkovanie  800,00€  
 12/12V    23.7.2012  DISPLAY sro Bratislava
 účinkovanie  1000,00€  
 13/12V    23.7.2012  Peter Krivosudský Pe
 ubytovanie    
 15/12V    23.7.2012  LECA Prod.sro Ba
 účinkovanie  300,00€  
16/12V    23.7.2012  LatinoCulture Bratislava
účinkovanie
 250,00€  
 18/12V    23.7.2012  Funny Fellows Vištuk
 účinkovanie  800,00€  
 21/12V    23.7.2012  Let Them Fly Bratislava  účinkovanie  350,00€  
 23/12V    23.7.2012  Brouci Band Praha
 účinkovanie  1000,00€  
 42/12/a    17.7.2012  Mgr. K.Štrbová Pezinok
 výuka kurz seniorov
   
 24/12V    23.7.2012  Smile Band Bratislava
 účinkovanie  600,00€  
44/12/
   6.8.2012  RaM com.s.r.o.Ba
 organiz.služba  90,00€  
44/2012
   6.8.2012  Ekotoalety sro Senec
 mobil.WC    
 45/2012    10.8.2012  V.Stojkovič Vištuk
 oprava obeh.čerpadla
   
 26/12V    20.8.2012  DH Grinavanka Pezinok
 účinkovanie  180,00€  
 27/12V    20.8.2012  DH Senčanka Senec
 účinkovanie  180,00€  
 28/12V    20.8.2012  DH Cajlané Pezinok
 účinkovanie  180,00€  
29/12V
   20.8.2012  DH Krásinka D.Súča
 účinkovanie  300,00€  
 30/12V    20.8.2012  DH Kameníkovi muz.Brno
účinkovanie a zvučenie
 1280,00€  
 32/12V    24.8.2012  G.Hambalko Trnovec n/V  účinkovanie  130,00€  
 37/12V    24.8.2012  Buk.masív Modra
 účinkovanie  500,00€  
 38/12V    24.8.2012  J.Kolesár Brezno
 zvučenie+osvetľovanie tribúny
 2325,00€  
             
 46/2012    25.8.2012 AD sun sro Pezinok
tlač tabule
 25,00 €  
 39/12V    6.9.2012  Promoactivity sro Ba
 party stan
 120,0€  
 40/12V    6.9.2012  Dobrý festival Pl.Štvrtok
 účinkovanie  7000,00€  
41/12V    6.9.2012  RaM.com sro Bratislava
 organizačná služba
 5€/h  
 42/12V    6.9.2012  RIAN Pezinok
 ozvučovanie tribúny
 1200,00€  
 47/2012   12.9.2012  Penzión pod klášt.Pezinok
 ubytovanie  200,00€  
             
 43/12V    14.9.2012  RaM com sro Bratislava  organizačná služba
 5€/h  
 49/2012    20.9.2012  V.Stojkovič Vištuk
 oprava čerpadla
   
 50/2012    20.9.2012 M.Letko Bratislava
 účinkovanie Ahoj rozprávka  120,00€  
 50/12/A    20.9.2012  HaM Group sroPezinok  oprava priestorov-amfit.  960,00€  
 51/2012    1.10.2012 K.Aulitisová Pezinok
 div.predstavenie Ahoj rozpr.    
 52/12A   8.10.2012 J.Bachratý Pezinok
 zasklievanie okna
   
 52/2012   9.10.2012  Trend Servis Bratislava
 servis kotolne
   
 53/2012   25.10.2012  System Partners sro Pe
 náhr.zdroj k PC
 112,19€  
 54/2012   25.10.2012  Harry Teater o.z.B.Bystrica
 účinkovanie  200,00€  
 55/2012   29.10.2012
 Milan Gaštan Pezinok
 výmena filtrov a oleja
   
 56/2012    6.11.2012  Marián Loj Báhoň
 tribúna-Mikuláš v meste
390,00€
 
 57/2012    6.11.2012  Štefan Hlinka Bratislava
 revízia plyn.a tlak.zariadení
   
58/2012
  12.11.2012  Um.ag.baretka Ba
 účinkovanie-Mikuláš 300,00€
 
59/2012
  12.11.2012  M.Letko Bratislava
 účinkovanie Ahoj rozprávka  200,00€  
 60/2012   12.11.2012  OZ SKLO Ivánka p D.
 účinkovanie  500,00€  
 61/2012   12.11.2012
 DH Grinavanka Pe
 účinkovanie  100,00€  
 62/2012   12.11.2012
 ĽH Lipka Dubová
 účinkovanie  100,00€  
63/2012
  12.11.2012
 OZ Tanec pre radosť Ba
 účinkovanie  200,00€  
64/2012   12.11.2012
 A.Vozárová Šenkvice
účinkovanie
 100,00€  
 65/2012   12.11.2012  Pressb.KlezmBand Ba  účinkovanie  200,00€  
 66/2012   23.11.2012
 MRP.kompany sro Ba
 účt.program 318,66€
 
67/2012
  12.12.2012
 AudioMaster sro N.Zámky
 pamäť.disk 672,00€
 
68/2012   13.12.2012  P.Follrich Sv.Jur
 Canon iR ADVANCEC2020i
 2742,00€  
 69/2012   17.12.2012 G-tec Prof.sro Pezinok
 svetel.technika    
70/2012
  17.12.2012
 G-tec Prof.sro Pezinok
 kinobedňa EVTX1152
 699,00€  
71/2012   17.12.2012
 G-tec Prof.sro Pezinok
halog.lapma,PAR,Bluray prehr.
   
 72/2012   17.12.2012
Slovakia TAP sro Pe
 koberec CADDY
   
73/2012
  17.12.2012
 Grafit Pezinok
 kop.papier a tabule
 343,15€  
 74/2012   17.12.2012  P.Follrich GOcopy Sv.Jur
 PC s príslušenstvom
   
 75/2012   17.12.2012
 PROCKL Comp. Bratislava
 pód.dosky,nohy,zavetr.kríž    
 76/2012   17.12.2012  Jela Pálešová Pezinok
 graf.spr.a tlač vstupeniek
 78,14€  
 1/2013   3.1.2013
 AD Astra Musica sro Ba
novoročný koncert
 500,00€  
 3/2013   9.1.2013  Teletrans sro Bratislava
 celoročný servis PSN
   
 5/2013    9.1.2013  Mgr.K.Štrbová Pezinok
 kurz seniorov
   
 6/2013    9.1.2013  Orgo Lift Pezinok
 údržba výťahov
   
 7/2013    9.1.2013  CONET Pezinok
tlač programov
   
 8/2013    9.1.2013  Livonec sro Bratislava
 služby techn.OPP a BOZP
   
 9/2013    9.1.2013  Elektroservis Noga Pezinok
 prehliadka a servis elektr.zar.
   
 10/2013   9.1.2013   Dobrov.has.zbor Pe  asist.služby    
 11/2013   9.1.2013   Žehliareň Nina Pezinok  pranie a žehl.prádla    
 12/2013   15.1.2013
 Nár.film.archív Praha
 elektr.verzia Film.prehľad
   
 13/2013   15.12013
 GOcopy Sv.Jur P.Follrich
opr.a údržba kop.a PC
   
 14/2013   18.1.2013   J.Špot Smolenice  program-Det.karneval  180,00€  
15/2013    18.1.2013   Datalan as Bratislava  inštal.účt.programu    
 16/2013   28.1.2013   RaM com.sro Bratislava  organ.služba  50,00€  
 17/2013   4.2.2013   Div.ag.Žihadlo Malacky  účink.Ahoj rozprávka  200,00€  
 18/2013    4.2.2013 Malok.múzeum Pezinok  odb.prehliadka  30,00€  
 19/2013    14.2.2013  Hud.spoloč.GRAN Ba  účinkov.Rolničky  100,00€  
 20/2013    15.2.2013  D-cinema sro Praha  výmena výbojky-kino  2340,00€  
 21/2013   28.2.2013   TRODAT matúškovo  náhradná pinzeta 8,28€   
 22/2013    12.3.2013  OZ kultúra pre všetkých  účinkovanie  1500,00€  
 23/2013    12.3.2013  M.Žák Bratislava  účinkovanie 90,00€   
 24/2013    12.3.2013  Taetron sro Ba  produkcia  1200,00€  
25/2013     1.4.2013  J.Batthányová Ba  účinkovanie  150,00€  
 26/2013    1.4.2013  Um.ag.Andante Ba  účinkovanie  75,00€  
 27/2013   8.4.2013   Súk.taneč.konz.Trnava  účinkovanie  250,00€  
 28/2013    15.4.2013  J.Kocianová Ba  účinkovanie  1500,00€  
29/2013     15.4.2013  ART MUSIC ORCHESTRA  účinkovanie  1000,00€  
30/2013   7.5.2013   Báb.d.spod Sp.hradu  účinkovanie  200,00€  
31/2013     15.5.2013  M.Kerák Vištuk  oprava palet.vozíka  36,00€  
32/2013    17.5.2013   Creative shows sro Ba  účinkovanie  550,00€  
 33/2013    17.5.2013  Um.ag.Andante Bratislava  účinkovanie  100,00€  
 34/2013    17.5.2013  LP Studio Viničné  účinkovanie  550,00 €  
 35/2013    4.6.2013  Teatro NELINE Budmerice  účinkovanie 150,00€   
             
 37/2013    20.6.2013  M.Kapráliková Bratislava  účinkovanie  450,00€  
 38/2013    20.6.2013  Div.Úsmev Viničné  účinkovanie  50,00€  
 40/2013    20.6.2013  Teater FEDER Vištuk  účinkovanie  150,00€  
41/2013     20.6.2013  Div.SEVERKA Nováky  účinkovanie  100,00€  
 42/2013    20.6.2013 Div.Svetielko Nitra   účinkovanie  120,00€  
43/2013     20.6.2013  Div.súb.Čarovný kód Ba  účinkovanie  50,00€  
 44/2013    26.6.2013  Div.JAJA účinkovanie   140,00€  
45/2013     26.6.2013  A.Čukan Art and Music  účinkovanie  200,00€  
 46/2013    26.6.2013  VIGI sro Bratislava  účinkovanie  3204,00€  
 47/2013    8.7.2013  Ing.P.Belica Bratislava  aktualiz.kurič.preukazu    
 48/2013    12.7.2013  M.Žák Bratislava  účinkovanie  90,00€  
49/2013     12.7.2013  M.Novák-REZ Lipovec  odb.prehl.elektorinšt.sc.osv.    
2/2013V     17.7.2013  OZ Šafran Bratislava  účinkovanie  400,00€  
3/2013V     17.7.2013  R.Feder Vištuk  účinkovanie 800,00€   
 4/2013V    17.7.2013  J.Kolesár Brezno  ozvuč.a osvetl.poduj.  3700,00€  
 5/2013V    17.7.2013  YOSI Bratislava  účinkovanie  800,00€  
6/2013V     17.7.2013 J.Ivaška Bratislava   účinkovanie  600,00€  
 7/2013V    17.7.2013  PIXART sro Bratislava  účinkovanie  800,00€  
8/2013V     17.7.2013  VIP Media sro Bratislava  účinkovanie  2300,00€  
 9/2013V    17.7.2013  D.Giertl Bratislava  účinkovanie  1350,00€  
10/2013V     17.7.2013  P.Peschl Limbach  účinkovanie  1000,00€  
11/2013V    17.7.2013  S.Bertlová Bratislava  účinkovanie  1300,00€  
12/2013V     17.7.2013  FS LUSK Krakovany  účinkovanie  450,00€  
 13/2013V    17.7.2013  K.Vilinovič Bratislava  účinkovanie  300,00€  
 14/2013V    17.7.2013  T.Polakovič Trnava  účinkovanie  350,00€  
 15/2013V    17.7.2013  FS Ekonóm Bratislava  účinkovanie  600,00€  
 16/2013V    17.7.2013  M.Noskovič pezinok  účinkovanie  500,00€  
 17/2013V    17.7.2013  M.Miklovič Sv.Jur  účinkovanie  350,00€  
 18/2013V    17.7.2013  P.Neuhaus Bratislava  účinkovanie  200,00€  
 19/2013V    17.7.2013 Penz.Pod kláštotom Pe   ubytovanie účinkujúcich  710,00€  
 20/2013V    17.7.2013  FS Mladosť Šenkvice  účinkovanie  300,00€  
21/2013V     17.7.2013  Huapango sro Bratislava  účinkovanie  600,00€  
 22/2013V    17.7.2013  AMITY sro Bratislava účinkovanie   1000,00€  
 23/2013V    17.7.2013 A.Ďurica Siladice   účinkovanie  380,00€  
 24/2013V    17.7.2013  Vidiek sro Bratislava účinkovanie   2500,00€  
 25/2013V    17.7.2013  DH Šarfianka Blatné  účinkovanie  190,00€  
 26/2013V    17.7.2013  DH Grinavanka Pezinok  účinkovanie 190,00€   
27/2013V     17.7.2013  DH Senčanka Senec  účinkovanie  190,00€  
 28/2013V    17.7.2013 DH Cajlané Pezinok   účinkovanie  190,00€  
 29/2013V    17.7.2013  M.Ondrušková Kunovice  účink.+ozvučenie  1200,00€  
 30/2013V    17.7.2013  FairPlay Music sro Ba  účinkovanie  900,00€  
 31/2013V    17.7.2013 PromoActivity sro Ba   prenájom stanov  200,00€  
             
50/2013     18.7.2013  Ekotoalety sro Senec  mobilné WC    
 51/2013    18.7.2013  Asaler Svietidlá Pezinok  bod.svietidlo+žiarivky    
 52/2013    18.7.2013  V.Stojkovič Vištuk  previnutie elektromotora    
32/2013V   26.7.2013   V.Križan Malá Mača účinkovanie   150,00€  
33/2013V     26.7.2013  R.Vlnka Zohor účinkovanie   150,00€  
 34/2013V    26.7.2013  V.Ulrich Pezinok  účinkovanie  500,00€  
 35/2013V    26.7.2013  J.Šimo Vrbové  účinkovanie  300,00€  
 36/2013V    26.7.2013  Bukasový masív Modra  účinkovanie  500,00€  
37/2013V     26.7.2013  M.Wawryzcek Karviná  účinkovanie  200,00€  
 38/2013V    26.7.2013  J.Minarovič Pezinok  účinkovanie  400,00€  
 39/2013V    26.7.2013  N.Griezlová Ba  účinkovanie  400,00e€  
             
 53/2013    29.7.2013 Bilčík sro Pezinok   výmena pneumatík  158,40€  
 54/2013   2.8.2013  ENIPRO sro Bratislava   kontr.vod.clôn    
 40/2013V    12.8.2013  DH Pov.Veselka Drienove  účinkovanie  250,00€  
 55/2013    13.8.2013  Mgr.K.Štrbová Pezinok  výuka kurzu seniorov    
 56/2013    26.8.2013  Řád červ.nosu Blatnice  účinkovanie  152,00 €  
57/2013    26.8.2013  K.Aulitisová Pezinok  účinkovanie    
 41/2013V    2.9.2013  MVK Security sro Ba  bezpečn.služba  200,00,16€  
42/2013V     2.9.2013  Petmas sro Pezinok  dovoz vody    
 58/2013    6.9.2013  Zuzana Mistríková Ba  účinkovanie  530,00€  
 59/2013    9.9.2013  R.Feder Vištuk  účinkovanie  1200,00€  
 60/2013   9.9.2013   L+L sro Trnava  promo stany  828,00€  
61/2013     2.10.2013  Trend servis sro Bratislava  servis kotolne    
 62/2013    7.10.2013  M.Škvarenina Bratislava  účinkovanie    
 63/2013    14.10.2013  Grafit Pezinok ceny-Ahoj rozprávka  164,25€  
 64/2013    14.10.2013  J.Pálešová  tlač plagátov    
 65/2013    21.10.2013  M.Loj Báhoň prestrešenie-Mikuláš   390,00€  
 66/2013    29.10.2013  Techn.služby Rim.Sobota  poskyt.autobusu    
67/2013     29.10.2013  MK therm Pezinok  výmena radiátorov a oprava    
 68/2013    6.11.2013  Div.Maškrta Košice  účinkovanie  350,00€  
69/2013     6.11.2013  Š.Hlinka Bratislava  revíz.plyn.a tlak,zar.kotolne    
71/2013     18.11.2013  Pre sent sro Bratislava  pren.inf.plôch a tlač plag.  300,84€  
 72/2013    20.11.2013  Servis jav.zariadení Benice  revízia jav.zdv.zariad.    
73/2013A    25.11.2013  TLP sro Revúca  dátové úložisko na uskl.filmov 990,00€   
73/2013    27.11.2013   Zanzara sro Bratislava  účinkovanie  600,00€  
 74/2013    27.11.2013  Sp.DH Grinavanka Pezinok  účinkovanie  200,00€  
75/2013     27.11.2013  OZ Poleno Bratislava  účinkovanie  300,00€  
76/2013     27.11.2013  ag.ELMA Bratislava  účinkovanie  340,00€  
77/2013     27.11.2013  V.Ulrich Pezinok  účinkovanie  200,00€  
 78/2013    27.11.2013  T.Polakovič Trnava  účinkovanie  280,00€  
 79/2013    3.12.2013  Penzion Rozálka Pe  ubytovanie účinkujúcich    
 80/2013    3.12.2013  V.Stojkovič Vištuk  oprava čerpadla  98,91€  
 81/2013    16.12.2013  Agatex, Bratislava  teflonove obrusy  992,00€  
 82/2013    17.12.2013  Agatex, Bratislava  teflonove obrusy  496,00€  
 83/2013    17.12.2013  TJP, s.r.o., Revuca  switch zaloz. zdroj  110,00€  
 84/2013    17.12.2013  Zámočn.F.Libant Pezinok  mrež.dvere  420,00€  
 85/2013    17.12.2013  Zámočn.F.Libant Pezinok  zámočn.výroba konštrukcie  900,00€  
 86/2013    18.12.2013  Martin Kubov, Pezinok  výmena radiátorov  360,00€  
 87/2013    20.12.2013  G-Tec Professional,Pezinok  digitálny mixážny pult  960,00€  
 88/2013    20.12.2013  G-Tec Professional,Pezinok  ovládací panel  730,00€  
 89/2013    20.12.2013  G-Tec Professional, Pezinok  bezdrôtový prijímač  440,00€  
 90/2013    23.12.2013  G-Tec Professional, Pezinok  malý zvukový mixážny pult  114,00€  
             

 ROK 2014 

 

 1/2014  02.01.2014  Adam Žember, Pezinok   sl.spojené s real.film.predstav.  3,50€/hod.
 2/2014 02.01.2014  Teletrans, s.r.o., BA   celoročný servis  
 3/2014  02.01.2014  Jozef Marušinec, Doľany   celoročný servis  
 4/2014  02.01.2014  Mgr. Kvetoslava Štrbová   kurz výuky seniorov  3,96€/hod.
 5/2014  02.01.2014  ORGO LIFT, Pezinok  údržba výťahov, ročná revízia  
 6/2014  02.01.2014  CONET,V.Tahotná, Pezinok   tlač programu KN  0,064€/ks
 7/2014  02.01.2014  LIVONEC,s.r.o., BA   celoroč.sl.technika OPP A BOZP  
 8/2014  02.01.2014  Elektroservis NOGA, Pezinok   prehliadka,servis,opravy   
 9/2014  02.01.2014  Dobr.hasičský zbor, Pezinok   asistenčné protipož.služby  
10/2014  02.01.2014  Žehliareň NINA, Pezinok  pranie a žehlenie prádla  
11/2014  02.01.2014  P.Follrich, GOcopy, Sv.Jur   oprava, údržba kop.strojov  
12/2014 02.01.2014  Clean Tonery, s.r.o., Pezinok   páska Brother TZ-631  44,83€
13/2014 14.01.2014 Harry Teater, o.z., BB  div.predstv."Havo Slavo"  220,-€
14/2014 15.01.2014 Juraj Špot, Smolenice  Špot party show (súťaže, hry)  200,00€
15/2014 16.01.2014 Dech.hudba Legruti,V.Bilovice  vystúpenie  26000,-Kč
16/2014 17.01.2014 MAGIC OFFICE,s.r.o., Bratislava  vystúpenie   170,-€
17/2014  21.02.2014  Div. agent. Žihadlo, Malacky   div. predst. "Zlatá priadka"  200,-€
18/2014  26.02.2014  Divadlo A. Bagara, Nitra   div. predst. "SKOK Z VÝŠKY"  1600,-€
19/2014  27.02.2014  Juraj Špot, Smolenice   Špot party show+Discohry  250,-€
20/2014  07.03.2014  Divadielko ŽUŽU, Osuské  div. predst. "Dobrú chuť"  170,-€
21/2014  28.03.2014  EDUŠO - Róbert Krátky, PK   občerstvenie účinkujúci  36,-€
22/2014  31.03.2014  EDUŠO - Róbert Krátky, PK   občerstvenie účinkujúci  45,-€
23/2014  07.04.2014  EDUŠO - Róbert Krátky, PK   občerstvenie účinkujúci  100,80€
24/2014  16.04.2014  Bábkové divadlo Dúha, Nov.Zám.   div. predst. "O Martinke..."  170,-€
25/2014  05.05.2014  Penzión pod kláštorom, Pezinok   ubytovanie účinkujúci  29,-€
26/2014  05.05.2014  Agentúra Hector, s.r.o.   "Živý šach"  1450,-€
27/2014 05.05.2014  OZ Kultúra pre všetkých, BB  koncert "MAMA"   750,-€
28/2014  16.05.2014  Čalunníctvo - D. Slimák, Pezinok  prečalúnenie stoličiek   150,-€
29/2014  19.05.2014  CREATIVE SHOWS s.r.o., BA   Lovci dinosaurov  550,-€
30/2014 19.05.2014 Juraj Špot, Smolenice   Špot party show  300,-€
31/2014 19.05.2014  OZ Kultúra pre všetkých, BB  vystúpenie - Deň detí   250,-€
         
 33/2014 16.06.2014   Divadlo Maska, Zvolen  predstavenie FPD  700,-€ 
 34/2014 16.06.2014  Divadielko Dunajka, Kuchyňa  predstavenie FPD  180,-€
 35/2014 16.06.2014   Divadlo Pod hríbikom  predstavenie FPD  180,-€
 36/2014 17.06.2014  Divadielko Svetielko, Nitra  predstavenie FPD  130,-€
 37/2014 17.06.2014   Optio s.r.o., Bratislava   oceľové rámy  210,-€
 38/2014 19.06.2014  OZ Petržalčanka, Bratislava  hudobno slovné pásmo  350,-€
 39/2014 23.06.2014  Jozef Mikulec, Bošáca  ozvučenie Dychov. v Preši  400,-€
 40/2014 26.06.2014  Soňa Horňáková, BA  vystúpenie  300,-€
 41/2014 01.07.2014  Dychová hudba Šarfianka  koncert  200,-€
 42/2014 01.07.2014  Milka Zimková, BA  vystúpenie  300,-€
 43/2014 01.07.2014  Divadlo HAPPY  divadelné predstavenie  170,-€
 44/2014 03.07.2014  TJP, s.r.o., Revúca  3 G router + inštalácia    50,-€
1/2014V 07.07.2014  JOMA PLUS, BA  koncert J. Kirschner 6000,-€+DPH 
 45/2014 14.07.2014  LOCK servise, s.r.o., PK  servis dverí   83,- €
46/2014 28.07.2014  Čalunníctvo - D. Slimák, Pezinok  prečalúneneie stoličiek   80,- €
 47/2014 28.07.2014  DH Grinavanka, PK  účinkovanie, Kultúrne leto  200,-€
 48/2014 31.07.2014  FEDER TEATER, Vištuk  div.predstav. "O poštárovi ..."  130,-€
 49/2014  31.07.2014  Enipro, a.s., BA  kontrola vodných clon  381,60€
 50/2014 31.07.2014  Martin Kubov - MK therm, PK  vsadenie hlav. vodovod. ventilu  650,-€
51/2014  07.08.2014  EKOTOALETY, s.r.o., Senec  prenájom a úržba WC  146,-€
 52/2014 08.08.2014  Penzión pod kláštorom  ubytovanie účinkujúci 97,50€
53/2014  11.08.2014  Stred.odbor.škola, PK  ubytovanie účinkujúci   476,-€
54/2014  11.08.2014  Karpatský záhradník, s.r.o., PK  čistenie chodníka a schodov  120,-€
55/2014 11.08.2014  TEDS s.r.o., BA  doplnenie osvetlenia  
56/2014  11.08.2014   TEDS s.r.o., BA  doplnenie vzduchotechniky  
57/2014  15.08.2014  Reštaurácia U magist., PK  strava DMB  
57A/2014 15.8.2014  Martin Rucel, Bernolákovo  výmena maltéz. sús. ...  200,-€
58/2014  16.08.2014   Malokarp. múzeum, PK  prehliad. múzea pre hostí DMB  19,-€
2/2014V  27.08.2014   Mgr. Petronella Portela, BA  účin.LA PORTELLA LATINO SHOW  1100,-€
3/2014V  27.08.2014   Silvia Josifoská - YOSI, BA  účinkovanie AZUCAR CUBANA  800,-€
4/2014V  28.08.2014   Sloven. jazzová spoloč., BA  koncert Petra Lipu  2000,-€
5/2014V  02.09.2014   DH Grinavanka, PK  koncert  200,-€
6/2014V  02.09.2014   Združenie KRIAK, Vrbové  koncert VRBOVSKÍ VÍŤAZI  350,-€
7/2014V  02.09.2014   Ladislav Vyberal, PK  účin. FEELME  300,-€
8/2014V  02.09.2014   Agentúra KVAS, s.r.o., Koválovce  koncert ČECHOMOR  5900,-€
9/2014V  02.09.2014   Imrich Dugovič, dipl. z.t., Dolná  koncert BUKASOVÝ MASÍV  500,-€
10/2014V  02.09.2014   ZUŠ E. Suchoňa, PK  účinkovanie  0,-€
11/2014V  02.09.2014   Tradition, BA  konc. Pressburger. Klez. Band  800,-€
12/2014V  02.09.2014   Mgr. R. Féder, Vištuk  konc. FUNNY FELLOWS  800,-€
13/2014V  02.09.2014   OZ Petržalčanka, BA  účin. Petržal. svadba  350,-€
14/2014V  02.09.2014   Ľud. hudba Rajtovci, Veľký Grob  účinkovanie  900,-€
15/2014V  02.09.2014   Hud. agen. BUBAMARA, BA  konc. Kmeťoband  0,-€
16/2014V 02.09.2014    Vajnor. okrášľ. spolok, BA  účinkovanie   250,-€
17/2014V  02.09.2014    DH Šarfianka, Blatné  účinkovanie  250,-€
18/2014V  02.09.2014    DH Považs. Vesel., Prevník-Drienové  účinkovanie  500,-€
19/2014V  02.09.2014    DH Májovanka, Holíč  účinkovanie  550,-€
20/2014V  02.09.2014    Mik Mix s.r.o., Bošáca  ozvuč. tribúny pred parkom  400,-€
21/2014V  02.09.2014    OZ Sirius, BA  účinkovanie šerm. skup.  120,-€
22/2014V  02.09.2014    OZ Pro Etno, BA  konc. BANDA a SAMO SMETANA  1200,-€
23/2014V  02.09.2014    SVOŠ, Modra  ubyt. účin.   129,60€
24/2014V  02.09.2014    My HAAF s.r.o., Slov. Grob  konc. SUSIE HAAS BAND  600,-€
25/2014V  02.09.2014    FS Ruthenia, BA  účinkovanie  500,-€
26/2014V  02.09.2014    Vladimír Ulrich, PK  konc. ARION  500,-€
27/2014V  02.09.2014   L. Machciníková, PK  účinkovanie  150,-€
28/2014V  02.09.2014    Jaroslav Šimo, Vrbové  konc. NEZNÁMI  250,-€
29/2014V  02.09.2014    Richard Pluhár, BA  konc. CORIDA  100,-€
30/2014V  02.09.2014    R. Cíferský, VELVET MUSIC, PK  konc. BILL FASTER BAND+R. CÍF.  350,-€
31/2014V  02.09.2014    Maroš Bango, BA  účinkovanie  650,-€
32/2014V  02.09.2014    Karpatia Uni s.r.o., BA  účin. LAVAGANCE  1300,-€
33/2014V  02.09.2014    E. Kmeťová, AMADE - POP, BA  účin. Marcela Molnárová  400,-€
34/2014V   02.09.2014    OZ Kultúra pre všet., BA  TRJOF A MIRKA PARTLOVÁ  1900,-€
35/2014V   02.09.2014    J. Kulich, Handlová  Janko Kulich & KOLEGIUM  330,-€
36/2014V  02.09.2014    ROLL´S PRODUCTION, Stonařov  účin. BEYOND BELIEF  350,-€
37/2014V  02.09.2014    GRASSHOPERS, Medveďov  účinkovanie  250,-€
38/2014V  02.09.2014    Ján Kolesár, Brezno  ozvučenie a osvetlenie  3900,-€
39/2014V  02.09.2014  

 TATARA UNITED CORP. a.s., PK 

 ubytovanie účin.   
59/2014  05.09.2014   Divadlo Happy,   detské predstavenie  170,-€
60/2014 

05.09.2014 

 Geišberg s.r.o., Vlčkovce  koncert Martin a Marián Geišberg

 500,-€ 

61/2014     05.09.2014    TEDS s.r.o., BA                                oprava elektroinštalácie                 330,30€       
40/2014V  10.09.2014   PROMO ACTIVITY, BA  party stany + montáž, demontáž  360,-€
41/2014V  10.09.2014   TS SHAREEFA, Mladá Boleslav  účinkovanie  0,-€
42/2014V  10.09.2014   Jozef Kucka, Koniarovce  účin. Koniarovčanka  100,-€
43/2014V  10.09.2014   MVK - SECURITY s.r.o., BA  bezpečtnost. služba  
44/2014V  10.09.2014   Agentúra HECTOR, Trnava  alegor. sprievod  250,-€
45/2014V  16.09.2014  Obec. úrad Šenkvice  ubyt. účin.   
46/2014V  18.09.2014  Stage Hands s.r.o., BA  nosenie aparatúry+mobil. sedenia  150,-€
47/2014V  18.09.2014   Eurolandia s.r.o., Prievidza  moderovanie aleg. spriev.  150,-€
48/2014V  18.09.2014   Obec Budmerice  aleg. sprievod  100,-€
62/2014  25.09.2014   G - Tec Professional s.r.o., PK  výmena lampy a Hepa filtrov - kino   1860,-€
63/2014  25.09.2014   MVK-SECURITY s.r.o., Bratislava   bezpečnostná služba - koncert    150,-€
64/2014  03.10.2014   Milka Zimková, Bratislava  účinkovanie     400,- €
65/2014 06.10.2014   Marcela Laiferová, Bratislava   účinkovanie     550,- €
66/2014  16.10.2014   Div.adentura Beruška, Praha 9   účinkovanie Ahoj rozprávka 180,-€+doprava z TT 
67/2014  17.10.2014   Miroslav Ondrejkovič, Malacky  servis a nastavenie kotlov v DK 271,20€ + doprava 
68/2014  30.10.2014   Mgr. Boris Čechvala, Bratislava  účinkovanie - folk.koncert     300,- € 
69/2014  07.11.2014   Milan Gaštan, PK  oprava služobného vozidla   
70/2014  10.11.2014   RONDO Ľubomír Pukša, Levice  účinkovanie - program Okolo sveta   300,- €
71/2014  07.11.2014  TJP s.r.o., Revúca  server, switch, firewall   650,- €
72/2014  07.11.2014   OPTIO s.r.o., Bratislava  záložný zdroj   576,- €
73/2014  07.11.2014   G-Tec Proffesional s.r.o.,Pezinok   skrinka na inštaláciu zariadení kina   559,- €
74/2014  10.11.2014   Marián Loj, Báhoň  dovoz a stavba pódia   390,- €
75/2014  10.11.2014   OZ Kultúra pre všetkých, BB  účinkovanie - Mikuláš   600,- €
76/2014  10.11.2014   Tradition, BA  koncert Press. Klez. Band   300,- €
77/2014  21.11.2014   Elektroservis Noga, PK  skúška a osvedčenie     80,- €
78/2014  28.11.2014   MVK - SECURITY s.r.o., BA  bezpečnostná služba - Mikuláš    50,- €
79/2014  28.11.2014   TATRA UNITED CORPORATION, PK  ubytovanie   
80/2014  28.11.2014   DH Grinavanka, PK  účinkovanie  200,- €
81/2014  28.11.2014   SMART JOB, M. Kuštár, BA  účinkovanie  200,- €
82/2014  05.12.2014   OPTIO s.r.o., BA   inštalácia kabeláže  612,- €
83/2014  05.12.2014   TJP s.r.o., Revúca  all-in-one riešenie PC  420,- €
84/2014  08.12.2014   Čaluníctvo Dušan Slimák, PK  prečalúnenie polokresiel  990,- €
85/2014  08.12.2014   Areco system s.r.o., Ostrava  tlačiareň, podávač, vstupenky  630,-€
         
xxxxxxx   xxxxxxxx      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
-->