Zmluvy 2015

02.01.2015  EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o., BA    zabezpeč. umelec. výkonu - Nízkotuč. život    4600,- €          SCAN    
05.01.2015   ZO Jednota dôchodcov, Pezinok   prenájom priestorov        SCAN

07.01.2015
08.01.2015  

 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 Vladimír Čuvala, Modra 

 prenájom priestorov
 zmluva o komis.predaji- Pohľ. Malé karpaty 

   35,18 €

 

 SCAN
 SCAN     

09.01.2015 

 GROOVE DANCE, Pezinok

 prenájom priestorov

   180,- €  SCAN
09.01.2015   Jozef Marušinec, Pezinok   odborné prehliad. a skúšky EPS   podľa faktúry  SCAN
09.01.2015   Ing. Juraj Pátek, Pezinok  prenájom priestorov    20,- €  SCAN
14.01.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov    35,18 €  SCAN
20.01.2015   Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov    240,- €  SCAN
20.01.2015  QUICK PRODUCTION SK,s.r.o., PK  prenájom priestorov    852,72 €  SCAN
21.01.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov    35,18 €  SCAN
23.01.2015   Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov    16,60 €  SCAN
26.01.2015   STYLETEX-Š. Kamocsaiová, BA  prenájom priestorov    120,- €  SCAN
27.01.2015   OZ Srdce Pezinka, PK  prenájom priestorov    647,26 €  SCAN
28.01.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov    35,18 €  SCAN
28.01.2015   Ing. Andel, Pezinok  prenájom priestorov    10,- €  SCAN
30.01.2015   Dohoda o skončení nájmu  ukončenie nájmu      SCAN
30.01.2015   JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur  prenájom priestorov    300,- €  SCAN
04.02.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov    35,18 €  SCAN
04.02.2015  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  odber el. energie    8,- €  SCAN
05.02.2015   Rada rodičov pri Gymnáziu, PK  služby PKC    170,- €  SCAN
09.02.2015   FLUENT PRODUCTION DVA, s.r.o., Martin  divadelné predstavenie   88% z tržby  SCAN

11.02.2015
11.02.2015

 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 UPTOWN PRODUCTION,s.r.o., BA

 prenájom priestorov
 prenájom priestorov

  34,- €
  665,24 € 

 SCAN
 SCAN
12.02.2015  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok  služby PKC   170,- €  SCAN
13.02.2015   ZŠ Kupeckého, PK  prenájom priestorov   75,- €  SCAN
16.02.2015  Zmluva o dielo č.1  služby PKC   25,- €  SCAN
17.02.2015  OZ Mariášový klub, PK  prenájom priestorov   350,- €   SCAN
18.02.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov   34,- €  SCAN
20.02.2015    Ing. Jaroslav Chrapko, PK  prenájom priestorov   17,- €  SCAN
20.02.2015   OZ CESTOU NECESTOU, Limbach  festival EXPEDIČNÁ KAMERA  70%/30%z tržby  SCAN
20.02.2015  Umelec. agentúra eŠ 77 s.r.o., BA  koncert   2067,- €  SCAN
25.02.2015    Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov   35,18 €  SCAN
25.02.2015   Divadelné centrum Martin, Martin  prenájom priestorov   150,- €  SCAN
03.03.2015   Klub ALFA, Pezinok  prenájom priestorov    255,01  SCAN
04.03.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov

  35,18 €

 SCAN

04.03.2015  ACCESS Production,s.r.o., PK  komis. predaj   5% z ceny   SCAN 
11.03.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
12.03.2015   LINGUA-Dária Fehérová, Trnava  ORBIS HARMONIAE 2015  70%/30%z tržby  SCAN
12.03.2015   Zmluva o dielo č. 2  pomocné práce  50,- €  SCAN
13.03.2015   Š. Lefnerová, PK  prenájom priestorov  20,- €  SCAN
18.03.2015   SEMPER - V. Lajčák, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
18.03.2015   Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,- €  SCAN
18.03.2015   OZ KINEČKO, PK  prenájom priestorov  200,- €  SCAN
18.03.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
20.03.2015   M. Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  SCAN
23.03.2015   CSA, s.r.o.,Gessayova 10, BA  koncert FRAGILE  88%/12% z tržby  SCAN
25.03.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  SCAN
26.03.2015   Dušan Lančarič, PK  prenájom priestorov  27,55 €  SCAN
26.03.2015   Slovenský zväz záhradkárov, PK  prenájom priestorov  20,- €  SCAN

01.04.2015
01.04.2015 

 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 M. Strížová, Pezinok
 prenájom priestorov
 dodatok k zmluve č.1
 35,18 €

 SCAN
 SCAN
07.04.2015   ACCESS Production,s.r.o., PK  prenájom priestorov  171,28 €  SCAN
08.04.2015
08.04.2015  
 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava       
 OZ Človečina, Bratislava                            
 prenájom priestorov 
 div.predstavenie                                             
 35,18 €
 70%/30% z tržby
 SCAN
 SCAN   
09.04.2015   MOS, Modra  prenájom priestorov  1000,- €  SCAN
09.04.2015   LP Studio, s.r.o., Viničné  divadel. predstavenie  80%/20% z tržby  SCAN
09.04.2015  Kláštor kapucínov, Pezinok  prenájom priestorov  227,04 €  SCAN
14.04.2015   Zmluva o dielo č.3  predseda poroty  30,- €  SCAN
14.04.2015  Zmluva o dielo č.4  člen poroty  25,- €  SCAN
15.04.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava   prenájom priestorov  34,- €  SCAN
21.04.2015   Zmluva o dielo č.5  predseda poroty  60,- €  SCAN
21.04.2015   VELVET MUSIC,PK  prenájom priestorov  50,- €  SCAN
22.04.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  SCAN
24.04.2015   Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov  20,- €  SCAN
24.04.2015   V.L. EXCLUSIVE Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
29.04.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
30.04.2015   RNDr. Ján Šipoš, PK  prenájom priestorov  386,40 €  SCAN
30.04.2015   Zmluva o dielo č. 6  manipulačné práce  50,- €  SCAN
06.05.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
11.05.2015   M. Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  SCAN
13.05.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
20.05.2015   MEKKA, s.r.o., Komárno  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
20.05.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
22.05.2015
25.05.2015 
 Zmluva o dielo č. 7
 H+M Group s.r.o., Pezinok
 zabezpeč. zdravotnej starostlivosti MDD
 prenájom priestorov
 40,- €
 300,- €/mesiac
 SCAN
 SCAN

25.05.2015
26.05.2015 

 SILVI PRODUCTION, s.r.o., Pezinok
 SEMPER - V. Lajčák, Skalité
 predaj vstupeniek
 prenájom priestorov
 3%
 120,- €
 SCAN
 SCAN
27.05.2015   Školská družina BENJAMIN, Limbach  prenájom priestorov  141,50 €  SCAN
27.05.2015
28.05.2015 
Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
Ladislav Stražan, BA 
 prenájom priestorov
 divadelné predstavenie
 34,- €
 250,- €
 SCAN
 SCAN
29.05.2015   Richard Molnár, PK  prenájom priestorov  36,86 €  SCAN
01.06.2015   GROOVE DANCE, PK  prenájom priestorov  180,- €  SCAN
01.06.2015    BREAKOUT s.r.o., BA  prenájom priestorov  50,- €  SCAN
01.06.2015   LP Studio, s.r.o., Viničné  divadel. predstavenie  80%/20% z tržby  SCAN
03.06.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
08.06.2015   Quick production SK, s.r.o., Pezinok  predaj vstupeniek    3%  SCAN
08.06.2015   Quick production SK, s.r.o., Pezinok  predaj vstupeniek    3%  SCAN

09.06.2015
09.06.2015 

 Quick production SK, s.r.o., Pezinok
 Milan Konfráter Mark 16, Pezinok

 prenájom priestorov
 predaj CD

 800,- €
 10,- €/ks
 SCAN
 SCAN
10.06.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  SCAN
10.06.2015
10.06.2015 
 Divadlo LUDUS, BA
 OZ CRESCENDO, PK
 divadelné predstavenie
 literárny večer
 250,- €
 20,- €
 SCAN
 SCAN
12.06.2015   SEMPER - V. Lajčák, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
12.06.2015   Zmluva o dielo č. 8  technické práce  40,- €  SCAN
17.06.2015  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  SCAN
22.06.2015   The Bear Group, o.s., Praha  prenájom priestorov  160,- €  SCAN
23.06.2015   The Bear Group, o.s., Praha  prenájom priestorov  320,- €  SCAN
24.06.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  34,- €  SCAN
24.06.2015   OZ CRESCENDO, PK  literárny večer  20,- €  SCAN
01.07.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
02.07.2015  Zmluva o umel.výkone č.1-2015  účinkovanie  300,- €  SCAN
02.07.2015   Zmluva o umel.výkone č.2-2015  účinkovanie  300,- €  SCAN
08.07.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
09.07.2015   SEMPER - V. Lajčák, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
15.07.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
16.07.2015   Zmluva o umel.výkone č.3-2015  účinkovanie  200,- €  SCAN
17.07.2015   Zmluva o dielo č. 9  tech. práce - ozvučenie  50,- €  SCAN
22.07.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
22.07.2015   M. Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  SCAN
27.07.2015   V.L. EXCLUSIVE Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240,- €  SCAN
29.07.2015
31.07.2015 
 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 Zmluva o umel.výkone č.4-2015
 prenájom priestorov
 účinkovanie
 35,18 €
 200,- €
 SCAN
 SCAN
05.08.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
07.08.2015   Zmluva o dielo č.10  vlajkonosička - DVP2015  10,- €  SCAN
07.08.2015   Zmluva o dielo č.11  vlajkonosička a hosteska - DVP2015  25,- €  SCAN
07.08.2015   Zmluva o dielo č.12  vlajkonosička - DVP2015  10,- €  SCAN
07.08.2015   Zmluva o dielo č.13  vlajkonosička a hosteska - DVP2015  25,- €  SCAN
07.08.2015   Zmluva o dielo č.14  vlajkonosička a hosteska - DVP2015  25,- €  SCAN
07.08.2015   Zmluva o dielo č.15  vlajkonosička - DVP2015  10,- €  SCAN
10.08.2015   Jiří Vitáloš, Pezinok  Pezinský Permoník  vstupné  SCAN
12.08.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
17.08.2015   Zmluva o umel.výkone č.5-2015  účinkovanie  50,- €  SCAN
19.08.2015    Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
19.08.2015   SEMPER - V. Lajčák, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
26.08.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
26.08.2015   V.L. EXCLUSIVE Holding, s.r.o., Čadca  prenájom priestorov  240,- €  SCAN

02.09.2015
07.09.2015 

 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 ZUŠ, PK
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 35,18 €
 10,- €/ stretnutie
 SCAN
 SCAN
09.09.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
16.09.2015
17.09.2015 
 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o., BA

 prenájom priestorov
 zabezpeč. umelec. výkonu 

 35,18 €
 4944,- €
 SCAN
 SCAN

18.09.2015
18.09.2015 

 Zmluva o dielo č.16
 Zmluva o dielo č.17

 pomoc. práce
 časť v al. spriev.
 200,- €
   30,- €
 SCAN
 SCAN

19.09.2015
19.09.2015

 Zmluva o dielo č.18
 Zmluva o dielo č.19
 pomoc. práce
 pomoc. práce v al. spriev. 
 100,- €
 100,- € 
 SCAN
 SCAN
20.09.2015  JASENKAs.r.o., Belá - Dulice  prenájom priestorov  302,72 €  SCAN
23.09.2015    M. Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  SCAN
23.09.2015    Evanjelická cirkev metodistická, Trnava   prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
24.09.2015   Centrum pre rodinu, Pezinok  režijné náklady  30,- €  SCAN
28.09.2015   SEMPER - V. Lajčák, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
29.09.2015   Terain, s.r.o., Žilina  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
30.09.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €   SCAN
02.10.2015
05.10.2015
05.10.2015
 JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur
 I. Mrvová svadob. salón LA DONNA,PK 
 Ľudmila Mrvová, PK

 prenájom priestorov
 ukončenie nájmu
 ukončenie nájmu

 450,- €
 

 SCAN
 SCAN
 SCAN
07.10.2015    Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN 
12.10.2015   the Bridge - Engl.Lang.Centre,s.r.o., BA  prenájom priestorov  706,50 €  SCAN
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2015 

 Zmluva o dielo č. 20
 Zmluva o dielo č. 21
 Zmluva o dielo č. 22 

 pomocné práce
 pomocné práce
 pomocné práce
 20,- €
 20,- €
 20,- €
 SCAN
 SCAN
 SCAN
15.10.2015
16.10.2015 
 PERFECT COMPANY, s.r.o., PK
 Kresťanský zbor v Pezinku, PK
 koncert sk. KAMELOT
 prenájom priestorov

 85/15% z tržby
 20,- €

 SCAN
 SCAN
19.10.2015
19.10.2015
19.10.2015 
 Zmluva o dielo č. 23
 SEMPER - V. Lajčák, Skalité
 Rímskokatolíc. cirkev, PK
 prráce v šatni
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 50,- €
120,- €
132,80 €
 SCAN
 SCAN
 SCAN
19.10.2015   SIEŤ, Bratislava  prenájom priestorov  406,46 €  SCAN
19.10.2015   EVIRS, PK  prenájom priestorov  340,- €  SCAN
21.10.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
23.10.2015   M. Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  SCAN
28.10.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
04.11.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
09.11.2015    EKOTOPFILM spol. s r.o., Bratislava  prenájom priestorov  100,- €  SCAN
11.11.2015  Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
11.11.2015   Eva Hantáková, Lednické Rovne  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
12.11.2015   Divadlo DOBRETA, Drahovce  divadel. predstavenie  650,- €  SCAN
18.11.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
20.11.2015   OZ Cestou necestou, Limbach  festival CESTOU NECESTOU  70%/30%z tržby  SCAN
20.11.2015   OZ Cestou necestou, Limbach  festival SNOW FILM FEST  70%/30%z tržby  SCAN
25.11.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
25.11.2015   MEKKA s.r.o., Komárno  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
25.11.2015   TC CHARIZMA, PK  prenájom priestorov  400,- €  SCAN
30.11.2015   GYMNÁZIUM, PK  prenájom priestorov  365,- €  SCAN
01.12.2015
02.12.2015 
 AG- Expert, s.r.o., PK
 Evanjelická cirkev metodistická, Trnava
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 40,- €
 35,18 €
 SCAN
 SCAN
03.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
 Zmluva o dielo č. 24
 Zmluva o dielo č. 25
 Zmluva o dielo č. 26
 Zmluva o dielo č. 27
 Zmluva o dielo č. 28   
 pomocné práce
 pomocné práce
 pomocné práce
 pomocné práce
 pomocné práce    
 107,20€
 40,- €
 40,- €
 40,- €
 40,- €    

 SCAN
 SCAN
 SCAN
 SCAN
 SCAN

07.12.2015   Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov  35,- €  SCAN
08.12.2015
08.12.2015
08.12.2015  
 Breakout, s.r.o., BA
 OBUTY, Partizánske
 Agentúra8, s.r.o., Šamorín
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 div. predst. Verejný milenec
 30,- €
 120,-€
 88/12%
 SCAN
 SCAN
 SCAN
09.12.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov  35,18 €  SCAN
10.12.2015  SEMPER Vladimír Lajčák, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  SCAN
10.12.2015   Zmluva o dielo č. 30  stavba, udrž. a demontáž pódia  350,- €  SCAN
10.12.2015   Zmluva o dielo č. 31  technic. služby - ozvučenie  50,- €  SCAN
16.12.2015   Evanjelická cirkev metodistická, Trnava  prenájom priestorov 35,18 €   SCAN
16.12.2015   Športový plavecký klubv polície PK, PK  prenájom priestorov 50,- €   SCAN
17.12.2015   Divadelné centrum, Martin  prenájom priestorov  360,- €  SCAN
18.12.2015   Richard Molnár, PK  koncert sk. BRAJGEL  % z tržby  SCAN
18.12.2015   CULTURA HUMANA, BA  prenájom priestorov 120,- €   SCAN
21.12.2015    Divadelné centrum, Martin  prenájom priestorov 300,- €   SCAN
30.12.2015   JELEN DRUMS,s.r.o., PK  dlhodobý prenájom priestorov    SCAN
30.12.2015   M. Strížová, Pezinok  dodatok k zmluve č.2     SCAN
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

-->