Zmluvy 2016

 zverejnené   subjekt  predmet zmluvy   suma v €   PDF 
 04.01.2016   OZ Divadlo MoKraĎ Modra   divadelné predstavenie   60/40% z tržby   PDF
 05.01.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT   prenájom priestorov  35,18€  PDF
 07.01.2016
 08.01.2016 
 Zmluva o dielo č.1
 TC CHARIZMA, PK
 pomocné práce
 prenájom priestorov
 55,-€
 3,30€/hod. 
 PDF
 PDF
 10.01.2016  Jednota dôchodcov SK, PK  prenájom priestorov  3,-/1 cvičenie  PDF 
 13.01.2016
 13.01.2016 
 Evanjel. cirkev metodistická, TT
 OZ Človečina, BA
 prenájom priestorov
 divadel. predstavenie
 35,18€
 2000,-+%z trž. 
 PDF
 PDF
 15.01.2016  ArtCinema SK s.r.o., BA  percentuálna licenč. odmena   podľa faktúry  PDF
 19.01.2016  QUICK PRODUCTION SK s.r.o., PK   prenájom priestorov  852,72€  PDF
 20.01.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT   prenájom priestorov   34,- €   PDF
 22.01.2016  Rímskokatolíc. cirkev, farnosť Pezinok   služby PKC  170,- €  PDF
 25.01.2016  Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  PDF
 27.01.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF
 29.01.2016
 29.01.2016 
 Kresťanský zbor Pezinok, PK
 JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur

 prenájom priestorov
 dlhodobý prenájom 

 20,-€
 
 PDF
 PDF
 01.02.2016
 01.02.2016
 Rada školy pri Gymnáziu, PK
 OZ PRESAHY, PK
 služby PKC
 David Bowie Tribute
 170,- €
 85%/15% z tržby
 PDF
 PDF
 03.02.2016  Divadlo Maska, Zvolen  prenájom priestorov  328,- €  PDF
 03.02.2016   Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 08.02.2016  OZ FS Obstrléze, Únia žien MO PK  požičovné inventár  11,50€  PDF
 10.02.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  34,- €  PDF
 10.02.2016  GROOVE DANCE, PK  prenájom priestorov  180,- €  PDF
 11.02.2016  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,- €  PDF
 11.02.2016  Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité  prenájom priestorov  120,- €  PDF
 12.02.2016  Divadelné centrum, Martin  prenájom priestorov  300,- €  PDF
 15.02.2016  OZ Mariášový klub, PK  prenájom priestorov  350,- €  PDF
 16.02.2016
 16.02.2016
 KAMET s.r.o., PK
 Ing. Chrapko, PK
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 17,- €
 17,- €
 PDF
 PDF
 16.02.2016  OZ Cestou necestou, Limbach  Expedičná kamera  70%/30% z trž.  PDF
 16.02.2016  OZ Cestou necestou, Limbach  Cestou necestou  70%/30% z trž.  PDF
 17.02.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 17.02.2016  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  PDF

 24.02.2016
 26.02.2016
 29.02.2016     

 Evanjel. cirkev metodistická, TT
 Ing. Gabriela Duffalová, s.r.o., Pezinok
 A CAPPELLA, s.r.o., BA
 prenájom priestorov
 dlhodobý prenájom
 koncert FRAGILE
 35,18 €
 
 85%/15% z trž.
 PDF
 PDF
 PDF
 02.03.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 09.03.2016  Damax vzdelávacie centrum, s.r.o.,BA  prenájom priestorov  90,- €  PDF
 09.03.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  34,- €  PDF
 11.03.2016
 11.03.2016

 Mgr. Daria Fehérová LINGUA, TT
 JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur 

 ORBIS HARMONIAE 2016
 prenájom priestorov
 70%/30% z trž.
 450,- €
 PDF
 PDF
 15.03.2016
 17.03.2016
 OZ Mariášový klub, PK
 Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 200,- €
 120,- €
 PDF
 PDF
 17.03.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 21.03.2016  OZ Cestou necestou, Limbach  Expedičná kamera  70%/30% z trž.  PDF
 22.03.2016  V. Nejdek - SEMPER, Skalité  prenájom priestorov  120,-€  PDF
 23.03.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 29.03.2016
 29.03.2016 
 Detská a mádež. org. OLIVER, Čaňa
 SPIEVANKOVO, s.r.o., BA
 prenájom priestorov
 prenájom priestorov
 150,- €
 900,- €
 PDF
 PDF 
 30.03.2016  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF
 30.03.2016  OZ Ovocníčkovia, PK  prenájom priestorov  30,- €  PDF
 31.03.2016  OZ Kinečko, PK  prenájom priestorov  500,- €  PDF
         

05.04.2016    Klub politic. väzňov, PK                          prenájom priestorov                 1,- €                     PDF 
05.04.2016    Zmluva o dielo č. 2                                 pomocné práce                      30,- €                     PDF
06.04.2016    Evanjel. cirkev metodistická, TT             prenájom priestorov               34,- €                     PDF
08.04.2016    Slov. zväz záhrad. Poľnohospodár,PK   prenájom priestorov                20,- €                    PDF
08.04.2016    MEKKA, Komárno                                  prenájom priestorov               120,- €                   PDF
11.04.2016    Zmluva o dielo č. 3                                 predseda poroty - Goethe        30,- €                   PDF
11.04.2016    Zmluva o dielo č. 4                                 člen poroty - Goethe                 25,- €                   PDF
12.04.2016    Silvia Hrachová,Fleretmusic, Vizovice   vystúpenie skupiny                 29650,- Kč             PDF
12.04.2016    Lukács Zoltán Gábor e.v., Budapešť      prenájom priestorov                 40,- €                   PDF
13.04.2016    Evanjel. cirkev metodistická, TT             prenájom priestorov                 34,- €                   PDF
13.04.2016    EXCLUSIVE AGENCY,s.r.o., BA           sprostredkovanie predstav.     7350,- €                 PDF 
18.04.2016    Zmluva o dielo č. 5                                 predseda poroty - Shakesp.     90,- €                   PDF
18.04.2016    Zmluva o dielo č. 6                                 člen poroty                                75,- €                   PDF
18.04.2016    OZ ZORA, PK                                         prenáj.priest., výr. propag.     170,- €                   PDF
20.04.2016    Evanjel. cirkev metodistická, TT             prenájom priestorov                 35,18 €                 PDF
20.04.2016    Miroslav Ohrádka, Skalité                       prenájom priestorov               240,- €                   PDF
22.04.2016    Slov.zväz záhrad. ZO 6 - 47, PK             prenájom priestorov                 20,- €                   PDF
22.04.2016    Jelen Drums, s.r.o., PK                           prenájom priestorov               450,- €                   PDF
22.04.2016    Kresťanský zbor Pezinok, PK                 prenájom priestorov                 20,- €                   PDF
27.04.2016    Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité        prenájom priestorov                120,- €                  PDF
27.04.2016    Evanjel. cirkev metodistická, TT             prenájom priestorov                   35,18 €               PDF
27.04.2016    Divadelné konfrontácie                           prenájom priestorov                1200,- €                 PDF
04.05.2016    Evanjel. cirkev metodistic. , TT               prenájom priestorov                    35,18                 PDF
06.05.2016    Slov. komora autošk., BA                        prenájom pries., ostat. služ.         316,60 €           PDF
09.05.2016    SATORI, Ing. Horynová, Humpolec        koncert Honzu Nedvěda            2100,- €+% z      PDF
11.05.2016    Evanjel. cirkev metodistická, TT              prenájom priestorov                     35,18 €             PDF
11.05.2016    Miroslav Kollár, Šamorín                          prenájom priestorov                     150,- €              PDF
17.05.2016    JELEN DRUMS, s.r.o., SV. Jur                prenájom priestorov                    128,80 €            PDF
17.05.2016    Vladimír Lajčák - SEMPER, Skalité         prenájom priestorov                     120,- €              PDF
18.05.2016    Evanjel. cirkev metodistic. , TT                prenájom priestorov                    35,18 €              PDF
18.05.2016    Spojená škola, PK                                   prenájom priestorov                     25,- €                PDF
20.05.2016    Zmluva o dielo č. 7                                  technic. služ. - ozvučenie             30,- €                PDF
24.05.2016    BANSECO s.r.o, Banská Bystrica           prenájom priestorov                      40,- €                PDF
25.05.2016    Evanjel. cirkev metodistic. , TT                prenájom priestorov                    34,- €                 PDF
27.05.2016    Zmluva o dielo č. 8                                  maľovanie na tvár - MDD             60,- €                PDF
27.05.2016    Zmluva o dielo č.9                                   zdravotná služba - MDD               40,- €               PDF                                                            01.06.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT        prenájom priestorov                     35,18 €              PDF                                                          02.06.2016    H&M Group, s.r.o.                                   prenájom bufet                             300,-€               PDF                                                              08.06.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT        prenájom priestorov                      35,18 €            PDF                                                            09.06.2016    GROOVE DANCE, PK                            prenájom priestorov                     180,- €              PDF                                                             
10.06.2016    Zmluva o dielo č. 10                               tech. služ. - ozvučenie                   50,- €              PDF
13.06.2016    ABBY ART, s.r.o.                                    prenájom priestorov                         0,- €              PDF                                                                15.06.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT        prenájom priestorov                       35,18 €           PDF                                                              15.06.2016    SemTamFór, Slavičín                             účínkovanie-FPD                           300,- €             PDF
17.06.2016    D. Tarinova, Special art, Nitra                prenájom priestorov                      300,- €             PDF
21.06.2016    OZ Ovocníčkovia, PK                             prenájom priestorov                       30,- €              PDF
22.06.2016    Evanjel. cirkev metodistic. , TT               prenájom priestorov                       35,18 €            PDF
23.06.2016    V. Najdek SEMPER, Skalité                     prenájom priestorov                      120,- €             PDF
26.06.2016    D. Tarinova, Special art, Nitra                 prenájom priestorov                      150,- €             PDF
27.06.2016    TV Pezinok, PK                                       dodatok k zmluve                                                  PDF
29.06.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT        prenájom priestorov                       35,18 €            PDF
29.06.2016    Miroslav Ohrádka, Skalité                      prenájom priestorov                       240,- €             PDF
29.06.2016    cont.in.new s.r.o., PK                             prenájom priestorov dlhodobý                                 PDF
18.07.2016    V. Najdek SEMPER, Skalité                     prenájom priestorov                       120,- €             PDF
20.07.2016    Audiovizuálny fond, BA                           poskytnutie dotácií                                                 PDF
25.07.2016    TC Charizma, PK                                    prenájom priestorov                       300,- €             PDF
08.08.2016    Jiří Vitáloš, BA                                       Pezinský permoník 2016                 vstupné            PDF
08.08.2016    Tomáš Grepl, Konice                             koncert L. Filipovej                           650,-€            PDF
19.08.2016    CASSIA DANCE n.o.,Košice                 vystúpenie skupiny ABBA SLOV.     1800,-€           PDF
19.08.2016    Zmluva o dielo č. 11                               vlajkonosička + hosteska                 25,- €              PDF
19.08.2016    Zmluva o dielo č. 12                               vlajkonosička + hosteska                 25,- €              PDF
19.08.2016    Zmluva o dielo č. 13                               vlajkonosička + hosteska                 25,- €              PDF
25.08.2016    V. Najdek SEMPER, Skalité                  prenájom priestorov                          120,- €            PDF
26.08.2016    Zmluva o dielo č. 14                              technické služby - ozvučenie              45,- €            PDF
07.09.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT       prenájom priestorov                            35,18 €         PDF
07.09.2016    MEKKA, Komárno                                 prenájom priestorov                            120,- €          PDF
08.09.2016    Centrum pre rodinu, PK                       režijné náklady                                    30,- €           PDF 
09.09.2016    Jednota dôchodcov,ZO PK                   prenájom priestorov                            3,-€/1cvičenie PDF                           
16.09.2016    Zmluva o dielo č. 5-V-2016                  hosteska                                             20,- €           PDF
16.09.2016    Zmluva o dielo č. 6-V-2016                  hosteska                                             20,- €           PDF                           
16.09.2016    SHŠ Banderium, BA                             prenájom priestorov                            20,- €           PDF
16.09.2016    PLMC s.r.o., Bratislava                        realizácia koncertu                            2800,- €            PDF
16.09.2016    Karpatia Uni s.r.o., Bratislava              zabezpečenie umelec. výkonu           1800,- €            PDF
16.09.2016    Buckingh.Entertain.Group, s.r.o.          zabezpečenie umelec.výkonu            4200, €              PDF         
16.09.2016    PUĽS, Prešov                                      odohranie umelec. predstavenia        2000,- €            PDF
16.09.2016    Zmluva o dielo 2-V-2016                    pomocné práce                                 150,- €             PDF
16.09.2016    Zmluva o dielo 3-V-2016                    pomocné práce                                 150,- €             PDF
18.09.2016    Zmluva o dielo č. 1-V-2016                 moderovanie                                    120,- €             PDF
18.09.2016    Zmluva o dielo č. 4-V-2016                 moderovanie                                     120,- €            PDF
18.09.2016    Zmluva o dielo č. 7-V-2016                 alegor. sprievod                                 50,-€              PDF
18.09.2016    Zmluva o dielo č. 8-V-2016                 alegor. sprievod                                 50,-€              PDF
18.09.2016    Zmluva o dielo č. 9-V-2016                 alegor. sprievod                                 50,-€              PDF
21.09.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                          35,18€            PDF
21.09.2016    OZ Človečina, BA                                 divadelné predstavenie                     2000,-+%z trž.PDF
26.09.2016    TC CHARIZMA, PK                               prenájom priestorov                             400,-€          PDF
26.09.2016    P. Preložník LP STUDIO, Viničné           prenájom priestorov                           150,-€           PDF
27.09.2016    VLOČKA, s.r.o., BA                               prenájom priestorov                          100,- €            PDF
28.09.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                          35,18 €           PDF
28.09.2016    Art4, s.r.o., BA                                     požičovné film                                  60/40%           PDF                    
04.10.2016    TICKETPORTAL SK, s.r.o., BA                zmluva o spolupráci                                              PDF
05.10.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                          35,18 €           PDF
05.10.2016    Perfect Company, PK                            koncert Žalman                                90/10% z trž.  PDF
06.10.2016    DAB Nitra, Nitra                                   divadelné predstavenie                     1200,- €+tant. PDF
12.10.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                          34,- €              PDF
16.10.2016    TERAIN, s.r.o., Žilina                            prenájom priestorov                          120,- €            PDF
19.10.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                          35,18 €           PDF
21.10.2016    Kresťanský zbor Pezinok, PK                prenájom priestorov, výlep                 35,- €             PDF
24.10.2016    Mestské divadlo Actores, Žilina             prenájom priestorov                          300,- €           PDF
24.10.2016    Miroslav Ohrádka, Skalité                     prenájom priestorov                          120,- €           PDF
24.10.2016    Konfederácia polit. väzňov Slovenska    prenájom priestorov                          1,-€                PDF
25.10.2016    Monika Nejedlíková, PK                        ukončenie nájmu                                                      PDF
26.10.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                           35,18 €          PDF
31.10.2016    EVIRS, PK                                            prenájom priestorov                           335,28€         PDF
02.11.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                           35,18€           PDF
02.11.2016    Divadlo Maska, Zvolen                         prenájom priestorov, výlep                 328,- €           PDF
07.11.2016    Jelen Drums, Svätý Jur                         prenájom priestorov                           207,49€         PDF
09.11.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT      prenájom priestorov                           35,18€           PDF
10.11.2016    Exekútorský úrad, Lučenec                  prenájom priestorov                            20,- €            PDF
11.11.2016    Centrum pre rodinu, PK                       režijné náklady                                    30,- €            PDF
16.11.2016    Richard Molnár, PK                              prenájom priestorov                             30,- €           PDF
18.11.2016    V. Najdek - SEMPER, Skalité                prenájom priestorov                            120,- €          PDF
22.11.2016    Zmluva o dielo č.15                            nábor návštevníkov na podujatia          100,- €          PDF
23.11.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT     prenájom priestorov                              35,18€         PDF
30.11.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT     prenájom priestorov                              35,18€         PDF
30.11.2016    Divadelné centrum, Martin                  prenájom priestorov                              300,-€          PDF
01.12.2016    EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o., BA  divadel.predst. Kto zhasol svetlo        5655,-€       PDF
01.12.2016    Divadelné centrum, Martin                  prenájom priestorov                              300,-€          PDF
01.12.2016    M. Farbula, Pezinok                             prenájom priestorov                              417,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 16                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 17                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 18                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 19                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 20                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 21                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 22                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 23                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 24                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 25                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 26                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 27                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 28                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 29                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 30                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF
05.12.2016    Zmluva o dielo č. 31                            pomocné práce Mikuláš                           10,- €        PDF        
06.12.2016    TERAIN, s.r.o., Žilina                           prenájom priestorov                               120,- €        PDF
07.12.2016    HAPPY DAY, N. Kováčiková,Nováky      prenájom priestorov                               264,88€      PDF
07.12.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT     prenájom priestorov                                34,- €         PDF
07.12.2016    OZ Ovocníčkovia, Pezinok                   prenájom priestorov                                40,- €         PDF
07.12.2016    ZŠ Na bielenisku, PK                           režijné náklady                                        50,- €         PDF
09.12.2016    SE Predaj, s.r.o., BA                            dodatok č.1 k zmluve                                                 PDF
09.12.2016    SPP, a.s., BA                                       dodatok k zmluve                                                      PDF
13.12.2016    Plavec.šport.klub Polície Pezinok          prenájom priestorov                                50,- €         PDF
14.12.2016    Radoslav Martinec, Žilinan                   prenájom priestorov,výlep                       36,86€       PDF
14.12.2016    Zmluva o dielo č. 32                           ozvučenie podujatia                                 90,- €        PDF
15.12.2016    Zmluva o dielo č. 33                           stavba, udrž.,demont. pódia Vian.trhy     350,- €       PDF
16.12.2016    Richard Molnár, PK                              koncert skupiny Brajgel                        60/40%z trž. PDF
19.12.2016    V. Najdek, SEMPER, Skalité                 prenájom priestorov                                 120,- €      PDF
21.12.2016    Evanjelická cirkev metodistická, TT     prenájom priestorov                                  35,18€      PDF                                                      

 

 

-->