Zmluvy 2017

04.01.2017
05.01.2017
11.01.2017

12.01.2017
13.01.2017
18.01.2017

21.01.2017

24.01.2017

25.01.2017

26.01.2017

27.01.2017

27.01.2017

01.02.2017

02.02.2017

02.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

10.02.2017

14.02.2017

15.02.2017

17.02.2017

20.02.2017

20.02.2017

22.02.2017

23.02.2017

01.03.2017

04.03.2017

04.03.2017

04.03.2017

04.03.2017

04.03.2017

04.03.2017

07.03.2017

08.03.2017

08.03.2017

09.03.2017

09.03.2017

09.03.2017

10.03.2017

14.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

20.03.2017

23.03.2017

24.03.2017

24.03.2017

27.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

04.04.2017

04.04.2017

05.04.2017

05.04.2017 

07.04.2017

10.04.2017

12.04.2017

12.04.2017

12.04.2017

19.04.2017

21.04.2017 

25.04.2017

25.04.2017 

26.04.2017 

28.04.2017 

 

Evanjelická cirkev metodistická, TT
TC Charizma, PK
Evanjelická cirkev metodistická, TT

OZ Crescendo, Pezinok
EXCLUSIVE AGENCY EU,s.r.o.,BA
Evanjelická cirkev metodistická, TT

QUICK PRODUCTION SK, s.r.o., PK

GROOVE DANCE, Pezinok

Evanjelická cirkev metodistická, TT
     
Rada rodičov pri Gymnáziu, PK

Kresťanský zbor Pezinok, PK

Miroslav Ohrádka, Skalité

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Energie2, a.s., BA

Energie2, a.s., BA

Rímskokatolícka cirkev Pezinok, PK

Evanjelická cirkev metodistická, TT

JELEN DRUMS, s.r.o.,Sv.Jur

OZ Mariášový klub, PK

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Ing. Jaroslav Chrapko, PK

OZ Cestou necestou, Limbach

OZ Cestou necestou, Limbach
     
Evanjelická cirkev metodistická, TT

Vladimír Najdek-SEMPER, Skalité

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Zmluva o dielo č.1
 
Zmluva o dielo č.2

Zmluva o dielo č.3

Zmluva o dielo č.4

Zmluva o dielo č.5

Zmluva o dielo č.6

Mgr. Dária Fehérová LINGUA, TT

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Jiří Vitáloš, PK

OZ CRESCENDO, PK

Divadlo  A. Bagara Nitra, NR

Jack Jack, s.r.o., NR

Miroslav Ohrádka, Skalité

OZ KINEČKO, PK

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Divadlo MASKA,Zvolen

CREA-EDU o.z., Martin

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Jaroslav Chrapko, PK

OZ Mariášový klub, Pezinok

Tripologie consulting, s.r.o., BA

Vladimír Najdek-SEMPER, Skalité

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Richard Molnár, PK

Malokarpat. osvet. stredis., Modra

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Imperial Agency p.a.s, s.r.o, BA 

Divadelné centrum, Martin

LETart production, Žilina

Zmluva o dielo č.7

Zmluva o dielo č.8

Evanjelická cirkev metodistická, TT

Evanjelická cirkev metodistická, TT

FLUENT PRODUCTION, s.r.o., MT     

Zmluva o dielo č.9 

Zmluva o dielo č. 10 

Evanjelická cirkev metodistická, TT 

Kresťanský zbor, Pezinok 

prenájom priestorov
prenájom priestorov
prenájom priestorov

prenájom priestorov
divadel.predst. Odvrát.strana mesiaca
prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov
     
služby PKC,požič.obrusov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

dodávka plynu

dodávka elektriny

služby PKC,požič.obrusov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

festival - Cestou necestou

festival - Expedičná kamera

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

moderovanie "Farebná India"

účinkovanie "Farebná India"

účinkovanie "Farebná India"

účinkovanie "Farebná India"

účinkovanie "Farebná India"

ozvučenie "Farebná India"

ORBIS HARMONIAE 2017

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

divadel. predstavenie

koncert skupiny Horkýže slíže

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

prenájom priestorov

Krst CD, koncert BRAJGEL

prenájom priestorov

prenájom priestorov

vystúpenie Cigán. diabli 

prenájom priestorov

prenájom priestorov

preds. poroty "Aj pán Goethe..."

člen poroty "Aj pán Goethe..."

prenájom priestorov

 prenájom priestorov

divadel. predstavenie Nevyliečiteľní 

preds. poroty "Novodobo so Shakesp..."        
člen poroty "Novodobo so Shakesp..."  

prenájom priestorov

prenájom priestorov 

35,18€
3,30€/hod.
35,18€

50,- €
5095,-€
35,18€

852,72€

180,-€

35,18€
     
170,-€+obr.

35,- €

240,-€

35,18€

170,-€+obr.

35,18€

900,-€

360,-€

35,18€

17,-€

70/30%

70/30%
     
35,18€

120,-€

35,18€

100,- €

50,-€

50,-€

50,-€

300,-€

35,-€

70/30%

35,18€

50,-€

30,-€

2000,-€+tant.  

5000,-€

240,-€

650,-€

35,18€

358,-€

240,- €

35,18€

17,-€

200,-€

119,-€

120,-€

34,-€

60/40%

1000,-€

35,18€

6500,-€ 

150,-€

300,-€

30,-€

25,-€

35,18€

34,-€

20/80% 

90,-€ 

75,-€        

35,18€

25,-€ 

PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF     

03.05.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT     prenájom priestorov                                           35,18€            PDF      
04.05.2017  Školská Družina Benjamin, Limbach  prenájom priestorov  90,- €  PDF 
04.05.2017  Divadelné centrum, Martin  prenájom priestorov  150,-€  PDF 
05.05.2017  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,-€  PDF 
05.05.2017  Zmluva o dielo č.11  tech.služby - pomoc.práce pri ozvučení  30,-€  PDF
10.05.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF  
12.05.2017 Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,-€  PDF 
15.05.2017 OZ P.R.D., Pezinok  prenájom priestorov  200,-€  PDF
17.05.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
19.05.2017  Mgr. Rudolf Kusý, BA  prenájom priestorov  150,-€  PDF 
23.05.2017  Spojená škola, PK  prenájom priestorov  25,-€  PDF 
24.05.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT prenájom priestorov  35,18€  PDF 
24.05.2017  Exekútorský úrad, PK  prenájom priestorov  30,-€  PDF 
27.05.2017  Zmluva o dielo č.12  maľovanie na tvár Deň detí  120,-€  PDF 
29.05.2017  Marek Hlavatý, Harichovce  prenájom priestorov  30,-€  PDF 
29.05.2017  EXCLUSIVE AGENCY, s.r.o., BA  divadelné predstavenie Herečky  4080,-€  PDF 
31.05.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
07.06.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
07.06.2017  GROOVE DANCE, PK  prenájom priestorov  180,-€  PDF 
07.06.2017  Mgr. Miroslava Kubovova, PK  prenájom priestorov  15,-€   PDF 
12.06.2017
14.06.2017 
TRIO PRODUCTION s.r.o., BA
Evanjelická cirkev metodistická, TT 
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
1400,-€
35,18€ 
PDF
PDF 
21.06.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
26.06.2017  ZS Kupeckého, Pezinok  režijné náklady  50,-€  PDF 
27.06.2017
28.06.2017 
PERFECT COMPANY, s.r.o., PK
Evanjelická cirkev metodistická, TT 
koncert Dalibor Janda
prenájom priestorov 
85/15%
35,18€ 
PDF
PDF 
29.06.2017  Jana Hulínová, Skalité  prenájom priestorov  120,-€  PDF 
03.07.2017  Zmluva o dielo č.13  zabezpečenie podujatia Wine&Art  800,-€  PDF 
06.07.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF
07.07.2017  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,-€  PDF  
20.07.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF
27.07.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
27.07.2017  Jana Hulínová, Skalité  prenájom priestorov  120,-€  PDF 
09.08.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
11.08.2017  Zmluva o dielo č.14  hosteska a vlajkonosička DvP2017  25,-€  PDF 
11.08.2017  Zmluva o dielo č.15  vlajkonosička DvP2017  12,-€  PDF 
11.08.2017  Zmluva o dielo č.16  vlajkonosička DvP2017  12,-€  PDF 
11.08.2017  Zmluva o dielo č.17  hosteska a vlajkonosička DvP2017  25,-€  PDF 
11.08.2017  Zmluva o dielo č.18  hosteska a vlajkonosička DvP2017  25,-€  PDF 
11.08.2017  Zmluva o dielo č.19  hosteska a vlajkonosička DvP2017  25,-€  PDF 
14.08.2017  Jiří Vitáloš, PK  Pezinský Permoník 2017  vstupné  PDF 
16.08.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
16.08.2017  Agentúra Skark, Levice  detský hudobný program  80/20%  PDF
23.08.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF  
24.08.2017  MultiArt o.z., BA  Wine & Art  850,-€  PDF 
25.08.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
25.08.2017  Jana Hulínová, Skalité  prenájom priestorov  120,-€  PDF 
04.09.2017
06.09.2017 
TC Charizma, PK
Evanjelická cirkev metodistická, TT 
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
3,30€/hod.
35,18€ 
PDF
PDF 
09.09.2017  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,-€  PDF 
13.09.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
20.09.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
21.09.2017  Zmluva o dielo č. 1/V/2017 stráženie tribúny pred zámkom - V 150,-€  PDF 
21.09.2017  Zmluva o dielo č. 2/V/2017 stráženie tribúny na námestí - V 150,-€  PDF 
21.09.2017  Zmluva o dielo č. 3/V/2017 moderovanie tribúna pred zámkom - V 350,-€  PDF 
21.09.2017  Zmluva o dielo č. 4/V/2017 moderovanie tribúna pred zámkom  - V  180,-€  PDF 
21.09.2017  Zmluva o dielo č. 5/V/2017 hosteska Prvý dúšok  - V  20,-€  PDF 
21.09.2017  Zmluva o dielo č. 6/V/2017 hosteska Prvý dúšok  - V  20,-€  PDF 
28.09.2017
02.10.2017 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
OZ Euforion, BA 
prenájom priestorov
A. Šeban Band Tour 
35,18€
80/20% 
PDF
PDF 
03.10.2017  LETart Production, Žilina  prenájom priestorov  300,-€  PDF 
05.10.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
11.10.2017  Zmluva o dielo č. 20  ozvučenie podujatia  30,-€  PDF 
12.10.2017
12.10.2017 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
Divadlo KOMÉDIE, BA 
prenájom priestorov
divadel. predstav. Horúca sprcha 
35,18€
2500,-€+tant. 
PDF
PDF 
17.10.2017  Terain, s.r.o., Žilina  prenájom priestorov  120,-€  PDF 
18.10.2017  BABADLO n.o., Prešov  prenájom priestorov  300,-€  PDF 
19.10.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
20.10.2017  MFF Eko, s.r.o., BA  prenájom priestorov  175,-€  PDF 
20.10.2017  Zmluva o dielo č. 21  pomocné práce   15,-€  PDF 
20.10.2017  Zmluva o dielo č. 22 uvádzačské práce  15,-€  PDF 
20.10.2017  Zmluva o dielo č. 23 uvádzačské práce  15,-€  PDF 
26.10.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
27.10.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov - koncert  55,10€  PDF 
27.10.2017  PhDr. Mgr.R. Blaško, Pezinok  prenájom priestorov, výlep plagátov  59,30€  PDF 
31.10.2017  EVIRS, PK  prenájom priestorov  335,28€  PDF 
02.11.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
03.11.2017  JELEN DRUMS, s.r.o., PK  prenájom priestorov  450,-€  PDF 
08.11.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
08.11.2017
14.11.2017 
Zmluva o dielo č. 24
Kláštor kapucínov, PK  
tech. práce - ozvučenie podujatí
prenájom priestorov 
70,-€
256,92€ 
PDF
PDF 
16.11.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
27.11.2017  OZ Cestou necestou, Limbach  festival - Cestou necestou  70/30%  PDF 
27.11.2017  OZ Cestou necestou, Limbach  festival - Snow Film Fest  70/30%  PDF 
27.11.2017  JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur  dlhodobý prenájom priestorov    PDF 
30.11.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
30.11.2017  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 25 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 26 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 27 pomocné práce Mikuláš 10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 28 pomocné práce Mikuláš  10,-€ PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 29 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 30 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 31 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 32 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 33 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017 Zmluva o dielo č. 34 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 35 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 36 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 37 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017  Zmluva o dielo č. 38 pomocné práce Mikuláš  10,-€  PDF 
04.12.2017
04.12.2017 
Zmluva o dielo č. 39
Zmluva o dielo č. 40
pomocné práce Mikuláš
technic. služby - zvuk 
10,-€
50,-€ 
PDF
PDF 
06.12.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
12.12.2017  ZŠ na Bielenisku, PK  režijné náklady  50,-€  PDF 
12.12.2017  D.N.A. s.r.o., PK  prenájom priestorov  200,-€  PDF 
13.12.2017  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
14.12.2017
20.12.2017
21.12.2017 
Zmluva o dielo č. 41
JELEN DRUMS, PK
Jana Hulínová, Skalité 
stavba, udržba, demontáž pódia - Vianoč. trhy
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
350,-€
350,-€
120,-€ 
PDF
PDF
PDF