Zmluvy 2018


03.01.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov     35,18€  PDF 
03.01.2018  Divadlo DOBRETA, Drahovce  divadelné predstavenie "Smrť v ružovom"    720,-€  PDF 
07.01.2018  Jednota dôchodcov, PK prenájom priestorov 3,-€/ cvičenie PDF 
07.01.2018  Zmluva o dielo č. 1  tech. práce - odstránenie závady na plynomere    50,-€  PDF 
10.01.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
17.01.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
17.01.2018  QUICK PRODUCTION SK, s.r.o.,PK   prenájom priestorov, mont.+demont. zariad. v boxoch, požičovné obrusy   1002,72  PDF 
24.01.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
26.01.2018  Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov+výlep plagátov  25,-€  PDF 
26.01.2018  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,-€  PDF 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
-->