Zmluvy 2018


02.01.2018
03.01.2018 
TC Charizma, PK
Evanjelická cirkev metodistická, TT 
prenájom priestorov
prenájom priestorov    
180,-€
35,18€ 
PDF
PDF 
03.01.2018  Divadlo DOBRETA, Drahovce  divadelné predstavenie "Smrť v ružovom"    720,-€  PDF 
07.01.2018  Jednota dôchodcov, PK prenájom priestorov 3,-€/ cvičenie PDF 
07.01.2018  Zmluva o dielo č. 1  tech. práce - odstránenie závady na plynomere    50,-€  PDF 
08.01.2018 
10.01.2018 
TC Charizma, PK
Evanjelická cirkev metodistická, TT 
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
3,30/hod.
35,18€ 
PDF
PDF 
17.01.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
17.01.2018  QUICK PRODUCTION SK, s.r.o.,PK prenájom priest., mont.+demont. zariad. v boxoch, požičovné obrusy 1002,72+požič.  PDF 
23.01.2018
24.01.2018 

Umel.agent.KATARÍNA,Hont.Vrbice
Evanjelická cirkev metodistická, TT 

Miro Jaroš - Ťuki Tour2
prenájom priestorov 
80/20%
35,18€ 
PDF
PDF 
26.01.2018  Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov+výlep plagátov  25,-€  PDF 
26.01.2018  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,-€  PDF 
26.01.2018  KLUB ALFA, PK  prenájom priestorov, požičovné obrusy  255,01+požič.  PDF 
30.01.2018  Rímskokatolícka cirkev, PK  služby PKC, požičovné obrusy  170,- +požič.  PDF 
05.02.2018  Divadelné centrum, Martin  prenájom priestorov  450,-€  PDF 
06.02.2018
06.02.2018 
Divadelné centrum, Martin
Zmluva o dielo č. 2 
prenájom priestorov
technické služby 
450,-€
20,- € 
PDF
PDF 
07.02.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
07.02.2018  GROOVE DANCE, PK  prenájom priestorov  180,-€  PDF 
06.02.2018
08.02.2018
08.02.2018 
Rada rodičov pri Gymnáziu, PK
AGENTÚRA G-ART s.r.o., Žilina
AGENTÚRA G-ART s.r.o., Žilina 
služby PKC, požičovné obrusy
prenájom priestorov
predaj vstupeniek 
170,- +požič.
900,- €
4% z tržby 
PDF
PDF
PDF 
09.02.2018  CREA-EDU, Martin  prenájom priestorov  240,-€  PDF 
09.02.2018  OZ Mariášový klub, PK  prenájom priestorov  380,-€  PDF 
14.02.2018  Katarína Lipčeyová, Nitra  prenájom priestorov  240,-€  PDF 
15.02.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
16.02.2018  Ing. Jaroslav Chrapko, PK  prenájom priestorov  20,-€  PDF 
16.02.2018  JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur  prenájom priestorov  450,-€  PDF 
19.02.2018  OZ Cestou necestou, Limbach  CESTOU NECESTOU  70/30%  PDF 
19.02.2018
21.02.2018 
OZ Cestou necestou, Limbach
KUMŠT PRODUCTION, s.r.o., Martin  
EXPEDIČNÁ KAMERA
divadel. predst. A ČO JA LÁSKA 
70/30%
80/20%  
PDF
PDF 
22.02.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
26.02.2018 Mestské divadlo Trenčín, TN  divadelné predstavenie - Druhá kapitola  600,- € PDF 
27.02.2018  Kláštor kapucínov, Pezinok  prenájom priestorov  82,65€  PDF 
27.02.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
07.03.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
07.03.2018  Klub politic. väzňov Slovenska, PK  prenájom priestorov  1,-€  PDF 
08.03.2018  Mgr. Daria Fehérová LINGUA, TT  ORBIS HARMONIAE  70/30%  PDF 
13.03.2018
13.03.2018 
Mestké divadlo ACTORES, Rožňava
lyda s.r.o., Nitra
prenájom priestorov
účinkovanie - La Gioia 
300,-€
1800,- € 
PDF 
PDF
14.03.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
19.03.2018  Mestské divadlo ACTORES, Rožňava    prenájom priestorov  300,-€  PDF 
19.03.2018  Damax vzdelávacie centr., s.r.o., BA   prenájom priestorov  90,-€  PDF 
19.03.2018  OZ Priatelia divadla a filmu, PK  prenájom priestorov  554,-€  PDF 
21.03.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
26.03.2018  OZ P.R.D., PK  prenájom priestorov  220,-€  PDF 
28.03.2018   Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18€  PDF 
04.04.2018
05.04.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
Divadlo Maska, Zvolen 
prenájom priestorov
prenájom priestorov, výlep plagátov 
35,18€
369,60 
PDF
PDF 
06.04.2018  Slov. zväz záhrad. ZO 6-47, PK  prenájom priestorov  20,- € PDF 
10.04.2018  Zmluva o dielo č. 3 predseda poroty "Aj pán Goethe by mal radosť"  30,- € PDF 
10.04.2018  Zmluva o dielo č. 4 člen poroty "Aj pán Goethe by mal radosť"   25,- €  PDF 
11.04.2018  Malokarpat. osvet. stredisko, Modra  prenájom priestorov  1000,- €  PDF 
11.04.2018  TC Charizma, PK  prenájom priestorov  100,- €  PDF 
11.04.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  34,- €  PDF 
13.04.2018  Kresťanský zbor Pezinok, PK  prenájom priestorov, výlep plagátov  25,- €  PDF 
18.04.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  34,- €  PDF 
20.04.2018  JAXX s.r.o., PK  prenájom priestorov  55,10 €  PDF 
25.04.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
25.04.2018  Miroslav Ohrádka, Skalité  prenájom priestorov  240,- €  PDF 
25.04.2018  Zmluva o dielo č. 5 predseda poroty "Novodobo so Shakespearom"  60,- €  PDF 
25.04.2018  Zmluva o dielo č. 6 člen poroty "Novodobo so Shakespearom"  50,- €  PDF 
27.04.2018  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,- €  PDF 
27.04.2018  Máriina légia, PK  prenájom priestorov  65,-€  PDF 
02.05.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
09.05.2018
11.05.2018
15.05.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
Katarína Lipčeyová, Nitra
Karpatská muška, s.r.o., PK 
prenájom priestorov
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
35,18 €
240,- €
800,- € 
PDF
PDF
PDF 
16.05.2018  BANSECO, Banská Bystrica  prenájom priestorov  60,- €  PDF 
16.05.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
21.05.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov - Gospelfest  105,19 €  PDF 
21.05.2018
21.05.2018 
RNDr. Ján Šipoš, PK
PK PRODUCTION s.r.o., PK 
prenájom priestorov
koncert V. Neckář 
400,- €
85/15%
PDF
PDF 
23.05.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
25.05.2018  Zmluva o dielo č. 7  maľovanie na tvár Deň detí  120,- €  PDF 
28.05.2018  Spojená škola, PK  prenájom priestorov  25,- €  PDF 
30.05.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
30.05.2018  H&M Group, s.r.o., PK  prenájom priestorov  300,- €/mesiac  PDF 
01.06.2018  GROOVE DANCE, PK  prenájom priestorov  180,- €  PDF 
06.06.2018
11.06.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
OZ Wallery Art, Šoporňa 
prenájom priestorov
prenájom priestorov + služby
35,18 €
1000,-€ 
PDF
PDF 
12.06.2018  ok21, o.z., BA  prenájom priestorov  65,- €  PDF 
13.06.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
14.06.2018  Progresívne Slovensko, BA  prenájom priestorov + ozvučenie  78,14 €  PDF 
19.06.2018  JELEN DRUMS, s.r.o., Svätý Jur  prenájom priestorov  30,- €  PDF 
20.06.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
25.06.2018  ZŠ Kupeckého, PK  režijné náklady  50,- €  PDF 
27.06.2018
06.07.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
PK PRODUCTION s.r.o., PK 
prenájom priestorov
dodatok k zmluve 
35,18 €
 
PDF
PDF 
03.08.2018  TC Charizma, PK  prenájom priestorov  300,- €  PDF 
17.08.2018  Zmluva o dielo č. 8 vlajkonosička a hosteska - Dychovky v Preši  25,- €  PDF 
17.08.2018  Zmluva o dielo č. 9 vlajkonosička a hosteska - Dychovky v Preši  25,- €  PDF 
17.08.2018  Zmluva o dielo č. 10 vlajkonosička - Dychovky v Preši  15,- €  PDF 
17.08.2018  Zmluva o dielo č. 11 vlajkonosička a hosteska - Dychovky v Preši  25,- €  PDF 
17.08.2018  Zmluva o dielo č. 12  vlajkonosička a hosteska - Dychovky v Preši  25,- €  PDF 
06.09.2018  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,- €  PDF 
11.09.2018  Jednota dôchodcov, PK  prenájom priestorov  3,-€/ cvičenie  PDF 
12.09.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
19.09.2018
19.09.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
Kláštor kapucínov, BA 
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
35,18 €
256,92 € 
PDF
PDF 
20.09.2018  Zmluva o dielo č. 1/2018/V hosteska - Prvý dúšok 20,- € PDF
20.09.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018/V hosteska - Prvý dúšok  20,- €  PDF 
20.09.2018  Zmluva o dielo č. 3/2018/V hosteska - Prvý dúšok  20,- €  PDF 
21.09.2018  Zmluva o dielo č. 4/2018/V stráženie tribúny - Zámocký park - Vinobranie  150,-€  PDF 
21.09.2018
25.09.2018 
Zmluva o dielo č. 5/2018/V
Radosť až na kosť, o.z., Zbehy
stráženie tribúny - Radničné námestie - Vinobranie
divadel. predstavenie - Hvězda 
150,- €
5000,-€ 
PDF
PDF 
26.09.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
03.10.2018
03.10.2019
05.10.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
MFF Eko, s.r.o., BA
BSK, BA 
prenájom priestorov
prenájom priestorov
prenájom priestorov 
35,18 €
180,- €
450,-€ 
PDF
PDF
PDF 
10.10.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
12.10.2018  Jelen Drums, s.r.o., Svätý Jur  prenájom priestorov  450,- €  PDF 
17.10.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
19.10.2018  The Prague Concert Co. s.r.o., Praha  prenájom priestorov  120,- €  PDF 
24.10.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  34,- €  PDF 
25.10.2018  S. Hambálek - STENLY, BA  prenájom priestorov  120,- €  PDF 
25.10.2018  J. Hanulík, Pezinok  prenájom priestorov  50,- €  PDF 
31.10.2018  TERAIN, s.r.o., Žilina  prenájom priestorov  120,- €  PDF 
06.11.2018  Ing. arch. Igor Hianik, PK  prenájom priestorov  68,88€  PDF 
07.11.2018
07.11.2018
12.11.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
ČLOVEČINA, o.z., BA
Marco Rajt s.r.o., Veľký Grob 
prenájom priestorov
divadel. predstavenie - Besame mucho
predaj vstupeniek 
34,- €
2000,-+%
3%z tržby 
PDF
PDF
PDF 
15.11.2018
15.11.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
KUMŠT TEATRO, s.r.o., Martin 
prenájom priestorov
divadel. predst. - Chlieb s maslom 
35,18 €
80/20% 
PDF
PDF 
16.11.2018  LP Studio s.r.o., Viničné  prenájom priestorov  300,- €  PDF 
20.11.2018  Ivan Hanták, Lednické Rovne  prenájom priestorov  120,- €  PDF 
20.11.2018  Karpatská muška s.r.o., Pezinok  prenájom priestorov  200,- €  PDF 
21.11.2018  Evanjelická cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
22.11.2018  PKPRODUCTION s.r.o., PK  prenájom priestorov  70,- €  PDF 
23.11.2018  OZ Cestou necestou, Limbach  Cestou necestou  70/30%  PDF 
23.11.2018  OZ Cestou necestou, Limbach  Snow Film Fest  70/30%  PDF 
29.11.2018  Centrum pre rodinu, PK  režijné náklady  30,- €  PDF 
30.11.2018  Veronika Němcová, Vinosady  koncert sk. Brajgel  60/40%  PDF 
03.12.2018
03.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
ZŠ Na bielenisku, PK
Marco Rajt s.r.o., Veľký Grob
Phantasia, o.z., Beckov
Zmluva o dielo č. 13
Zmluva o dielo č. 14
Zmluva o dielo č. 15
Zmluva o dielo č. 16
Zmluva o dielo č. 17
Zmluva o dielo č. 18
Zmluva o dielo č. 19
Zmluva o dielo č. 20
Zmluva o dielo č. 21
Zmluva o dielo č. 22
Zmluva o dielo č. 23
Zmluva o dielo č. 24
Zmluva o dielo č. 25
režijné náklady
prenájom priestorov
prenájom priestorov
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
pomocné práce Mikuláš
50,- €
250,-€
150,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF 
06.12.2018
06.12.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
Karpatská muška, s.r.o., PK 
prenájom priestorov
prenájom priestorov, požičovné 
35,18 €
417,-€
PDF
PDF 
06.12.2018  Miroslav Ohradka, Skalité  prenájom priestorov  240,- € PDF 
07.12.2018  V. Neumann, PK  prenájom priestorov  66,88 €  PDF 
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
12.12.2018
13.12.2018
13.12.2018 
Divadelné centrum, Martin
AG-EXPERT, s.r.o., BA
Zmluva o dielo č.26
Evanjelická cirkev metodistická, TT
TC CHARIZMA, PK
CVČ, PK 
prenájom priestorov
prenájom priestorov
tech. služby - ozvučenie
prenájom priestorov
prenájom priestorov, požičovné
prenájom priestorov 
450,- €
40,- €
30,- €
35,18 €
400,-+ požič.
25,- € 
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF 
18.12.2018  Energie2,a.s., BA  dodávka zemného plynu  celoročná zml.  PDF 
18.12.2018  MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany  dodávka elektrickej energie  celoročná zml.  PDF 
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018 
Evanjelická cirkev metodistická, TT
JELEN DRUMS, s.r.o., Sv. Jur
Z. Melicheríková-Mediasave, BA 
prenájom priestorov
prenájom priestorov
prenájom priestorov, požičovné 
35,18 €
200,- €
159,58 € 
PDF
PDF
PDF 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
-->