Faktúry 2018


         
128396444  05.01.2018  UPC Broadband Slovakia, BA    prístup do siete internet   45,-€ 
2018004  10.01.2018  V. Tahotná - CONET, PK  tlač programu 1/2018  72,-€ 
8522332001  10.01.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  254,60€ 
2180100021  10.01.2018  BONTONFILM, a.s., BA  požičovné - kino  114,07 
2180100068  10.01.2018  BONTONFILM, a.s., BA                    požičovné - kino  494,51 
11800052  10.01.2018  Saturn Entertainment, s.r.o., BA  požičovné - kino  265,19 
11800084  10.01.2018  Saturn Entertainment, s.r.o., BA  požičovné - kino  400,43 
8200145533  10.01.2018  Slovak Telekom, a.s., BA  telefónne poplatky  52,90 
4118002543  10.01.2018  BENESTRA, s.r.o., BA  telefónne prípojky  65,95 
2018001  17.01.2018  Ing. Peter Kothaj, BA Novoročný koncert Janais  600,- 
2180100086  17.01.2018  CONTINENTAL FILM, BA  požičovné - kino  49,39 
801170  23.01.2018  ita agentúra, s.r.o., BA  požičovné - kino  321,64 
12118  23.01.2018  Divadlo Hotel Mária, Banská Bystrica   detské divadel. predstavenie   250,- 
5437542056  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  39,90 
5437542181  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  31,- 
5437552626  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  15,- 
5437598233  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  20,99 
5437577680  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  19,- 
5437630255  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  16,49 
5437595183  23.01.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  16,49 
8522332002  25.01.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  951,97 
2018010115  25.01.2018  Magic Box Slovakia, s.r.o., BA  požičovné - kino  35,28 
11802136  25.01.2018  MRP-COMPANY, spol. s.r.o., Valaská  vizuál.účtov. systém - update  42,35 
1/2018  29.01.2018  DOBRETA, Drahovce  divadel. predstavenie Smrť v ružovom  720,- 
2180100264  29.01.2018  BONTONFILM, a.s., BA  požičovné - kino  119,95 
1801207  29.01.2018  Forum Film Slovakia s.r.o., BA  požičovné - kino  112,31 
2180100284  02.02.2018  CONTINENTAL FILM, BA  požičovné - kino  686,20 
21802068  02.02.2018  MRP - COMPANY, spol. s.r.o., Valaská  vizuálny účtovný systém - upgrade  0,- 
2018001  02.02.2018  TJP, s.r.o., Revúca  služby kino  150,- 
01/2018  02.02.2018  Richard Mattertaj, Pezinok  služby - film. predstavenie  465,- 
129227224  02.02.2018  UPC Broadband Slovakia, BA  prístup do siete internet  45,- 
1801027  02.02.2018  ARECO SYSTEM, s.r.o., Ostrava  prevádz. admin. modulu + online rezer.    47,- 
29/2018  02.02.2018  GO copy, s.r.o., PK  Eset Edpoint - update  129,60 
2018015  07.02.2018  V. Tahotná - CONET, PK  tlač programu   72,- 
8522332003  07.02.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  1047,23 
18011067  07.02.2018  Asociácia sloven. filmových klubov,BA  požičovné - kino  62,57 
1801314  07.02.2018  Forum Film Slovakia s.r.o., BA  požičovné - kino  36,46 
64800533  07.02.2018  DPD SK s.r.o., BA  poštovné - kino  34,51 
3/18  07.02.2018  Peter Kročka, Vištuk  diagnostika, súčiastky, oprava  467 
12/2018/OR  07.02.2018  ORGO-LIFT, PK  komplet.údržba výťahov za IV.Q2017  90,- 
2181102064  07.02.2018  SOZA, BA  kolektívna licenčná zmluva - kino  1735,99 
41/2017  08.02.2018  Miroslav Novák - REZ  odbor. prehliad. a skúš. osvetl.+pohony javiska   2436,- 
8522332004  09.02.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  222,85 
11800438  09.02.2018  Saturn Entertainment, s.r.o., BA  požičovné - kino  423,36 
4184036481  09.02.2018  BVS, a.s., BA  vodné, stočné, zrážky  844,61 
2180200051  09.02.2018  BONTONFILM, a.s., BA  požičovné - kino  82,32 
8202101631  09.02.2018  Slovak Telekom, a.s., BA  telefónne poplatky  49,43 
4118003124  09.02.2018  BENESTRA, s.r.o., BA  telefónne prípojky  82,39 
18010134  09.02.2018  Ticketportal SK, s.r.o., BA  predaj v sieti TP  19,55 
621800340  09.02.2018  DATALAN, a.s., Ba  servisné služby  31,20 
3162301558  20.02.2018  Edenred Slovakia, s.r.o., BA  stravné poukážky  3150,- 
2180200174  21.02.2018  CONTINENTAL FILM, BA  požičovné - kino  50,57 
2180200164  21.02.2018  CONTINENTAL FILM, BA  požičovné - kino  31,75 
1802001  21.02.2018  Forum Film Slovakia s.r.o., BA  požičovné - kino  65,86 
8522332005  21.02.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  2234,99 
8522332006  21.02.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  68,80 
802104  21.02.2018  ita agentúra, s.r.o., BA  požičovné - kino  72,32 
11800576  27.02.2018  Saturn Entertainment, s.r.o., BA  požičovné - kino  423,36 
11800600  27.02.2018  Saturn Entertainment, s.r.o., BA  požičovné - kino  185,81 
8522332007  27.02.2018  CinemArt SK s.r.o., BA  požičovné - kino  20,58 
2180200283  27.02.2018  CONTINENTAL FILM, BA  požičovné - kino  48,80 
2180002853  27.02.2018  Energie 2, a.s., BA  vyúčtovanie plynu  -1927,62 
2180002330  27.02.2018  Energie 2, a.s., BA  vyúčtovanie elektriny  118,75 
006/2018  27.02.2018  Miriam Králová - MIA, Malacky  koncert - Mia pre deti  300,- 
5441997064  27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  34,12 
5441996190  27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  31,- 
5442008374 27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  15,23 
5442053952  27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  20,99 
5442032660  27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  19,- 
5442085071  27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky  16,49 
5442050029  27.02.2018  Orange Slovensko, a.s., BA  telefónne poplatky 16,49 
2018/09  27.02.2018  OZ Cestou necestou, Limbach  Cestou necestou  186,90 
2018/10  27.02.2018  OZ Cestou necestou, Limbach  Expedičná kamera  182,- 
FA-34/2018  01.03.2018  GO copy, s.r.o., PK  cartridge - ekonom  231,90 
FA-33/2018  01.03.2018  GO copy, s.r.o., PK  oprava, čistenie, valec - tlačiareň  255,96 
FA-37/2018  01.03.2018  GO copy, s.r.o., PK  cartridge - sekretariát  245,78 
1102/2018  01.03.2018  Divadlo na hojdačke o.z., Žilina  detské divadelné predstavenie  250,- 
02/2018  01.03.2018  Richard Mattertaj, Pezinok  služby - film. predstavenie  430,- 
1802198  01.03.2018  Forum Film Slovakia s.r.o., BA  požičovné - kino  261,07 
2180200327  01.03.2018  CONTINENTAL FILM, BA  požičovné - kino  67,62 
2018003  01.03.2018  TJP, s.r.o., Revúca  služby - kino  150,- 
130059500  02.03.2018  UPC Broadband Slovakia, BA  prístup do siete internet 45,-