Zmluvy 2019

zverejnené  dodávateľ  predmet zmluvy  suma v € náhľad 
02.01.2019
07.01.2019
07.01.2019 
Jozef Marušinec, Doľany
Karpatská muška, s.r.o., PK
Karpatská muška, s.r.o., PK 
kontroly EPS
komisionálny predaj
prenájom priestorov, požičovné 
podľa faktúry
3%/100%
695,30 
PDF
PDF
PDF 
07.01.2019  TC CHARIZMA, PK  prenájom priestorov  3,30/hod.  PDF 
08.1.2019  Jednota dôchodcov, PK  prenájom priestorov  3,-/cvič.  PDF 
09.01.2019  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18  PDF 
10.01.2019  TC CHARIZMA, PK  prenájom priestorov  210,-  PDF 
11.01.2019
11.01.2019 
Divadlo MASKA, Zvolen
Zmluva o dielo č.1 
prenájom priestorov, výlep plagátov
technické služby 
397,60
40,- 
PDF
PDF 
16.01.2019  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18  PDF 
16.01.2019  OUICK PRODUCTION SK,s.r.o., PK  prenájom priestorov, požičovné,...  1002,72+požičov.  PDF 
23.01.2019  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18  PDF 
23.01.2019  Kresťanskodemokratické hnutie, BA  prenájom priestorov   68,88  PDF 
30.01.2019
30.01.2019 
Evanjel. cirkev metodistická, TT
Rímskokatolícka cirkev, PK 
prenájom priestorov
služby, požičovné 
35,18
170,- €+požičov. 
PDF
PDF 
31.01.2019  S. Hambálek-STENLY, BA  prenájom priestorov  120,-  PDF 
06.02.2019
07.02.2019 
Klub orientač.behu Sokol, PK
Evanjel. cirkev metodistická, TT 
prenájom priestorov, energie
prenájom priestorov 
50,- €
35,18 € 
PDF
PDF 
14.02.2019
14.02.2019
15.02.2019 
Evanjel. cirkev metodistická, TT
Rada rodičov pri Gymnáziu, PK
CERA-EDU, o.z., Martin 
prenájom priestorov
služby, požičovné
prenájom priestorov 
35,18 €
170,- €+požičov.
120,- € 
PDF
PDF
PDF 
19.02.2019
19.02.2019 
Divadelné centrum, Martin
Kapucíni na Slovensku, BA 
prenájom priestorov
div. predst. František Assiský 
450,- €
50/50% z tržby 
PDF
PDF 
20.02.2019  Evanjel. cirkev metodistická, TT  prenájom priestorov  35,18 €  PDF 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
-->