Kurzy a krúžky

OTVORENIE KURZOV a KRڎKOV V Dome kultúry I.polrok šk.roka 2018/2019

 

KURZ PILATES

začiatok: 8.1.2019 od 19.00hod. v Dome kultúry Pezinok

lektor: Lýdia Dorozlová

pravidelne: UTOROK a ŠTVRTOK od 19.00 do 20.00 hod. 

 

KURZ JOGA

začiatok:  9.1.2019 od 18.30hod. v Dome kultúry Pezinok

lektor: Ing. Emília Liptáková

pravidelne: STREDA od 18.30 do 20.00 hod.  

 

KURZ SPOLOČENSKÉ TANCE

lektor: Mgr. Kvetoslava Štrbová, info: 0905 264 228                               

TANEČNÝ KURZ SENIOROV

TC CHARIZMA

PETAN 

 

 

 


 

Bližšie informácie: 033/641 39 49, 033/641 20 93  

-->