Mesačný program DK

Program Pezinského kultúrneho centra na mesiac JÚN 2018 
 
 
 •   2. 6.
(piatok) o 15.00 h na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko
GRINAVANKAFEST 2018
Organizátor: Dychová hudba GRINAVANKA.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.
 •   3. 6.
(nedeľa) o 12.30 a 15.00 h vo veľkej sále
KABARET
Koncoročné vystúpenie Tanečnej akadémie Sunny Dance.
 •   8. - 10. 6.
(piatok - nedeľa) na Radničnom námestí a Štefánikovej ulici
KERAMICKÉ TRHY
Hlavný garant: Malokarpatské múzeum Pezinok.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.
 • 10. 6.
(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále
TANCUJTE S NAMI
Záverečný program Tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa a hostí.
 • 13. 6.
(streda) o 16.00 h v malej sále
KONCOROČNÉ VYSTÚPENIE TANEČNÝCH KRÚŽKOV CVČ
 • 14. 6.
(štvrtok) o 18.00 h vo veľkej sále
ODOVZDÁVANIE MESTSKÝCH OCENENÍ
a slávnostné mestské zastupiteľstvo.
Kultúrny program: Sisa Michalidesová a Peter Preložník.
 • 15. - 17. 6.
(piatok - nedeľa) na Radničnom námestí, v Krušičovej kúrii, v Zámockom parku a v Dome kultúry
FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA
X. ročník. Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok.
Podrobný program bude uvedený na samostatných plagátoch.
 • 19. 6.
(utorok) o 18.00 h v spoločenskej sále
TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY
Záverečné vystúpenie Hudobného odboru ZUŠ E . Suchoňa.
 • 23. 6.
(nedeľa) o 16.00 h v malej sále
AHOJ ROZPRÁVKA
Dnes: MECHÚRIK KOŠČÚRIK S KAMARÁTMI.
Účinkuje: Divadlo HAPPY - Oľga Hoffmannová.
Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
 • 26. 6.
(utorok) o 8.00 h v salóniku
ODBER KRVI
Organizátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.
 • 26. 6.
(utorok) v malej sále
VYHODNOTENIE  26. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE A OCENENIE ÚSPEŠNÝCH  ŽIAKOV PEZINSKÝCH ŠKÔL PRIMÁTOROM MESTA
 • 27. 6.
(streda) o 16.30 h vo veľkej sále
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ZŠ KUPECKÉHO

VÝSTAVY:
 • 30. 5. - 10. 6.
SVET OČAMI NAŠICH ŽIAKOV
Spojená škola Pezinok.
 • 12. 6. - 4. 7.
JÁN ŠTRBA: KONCERTY MLADOSTI PEZINOK 1976-1977
Výstava fotografií.

 

Pezinské kultúrne centrum
033/641 20 93, 033/641 39 49
e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

-->