Mesačný program DK

Program Pezinského kultúrneho centra
 
 •   1. 6.
(sobota) o 15.00 h na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko
GRINAVANKA FEST 2019
Organizátor: Dychová hudba Grinavanka.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.
 •   2. 6.
(nedeľa) o 10.00 h v Spoločenskej sále
TANEČNÁ SÚŤAŽ O POHÁR PKC
Organizátori: PKC a TC CHARIZMA a PETAN.
 •   7. - 9. 6.
(piatok - nedeľa) na Radničnom námestí
KERAMICKÉ TRHY
Hlavný garant: Malokarpatské múzeum Pezinok
PKC sa spolupodieľa na podujatí.
 •   8. 6.
(sobota) o 15.00 h vo Veľkej sále
TANCUJTE S NAMI
Záverečné vystúpenie Tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa.
 •   9. 6.
(nedeľa) o 17.00 h v Spoločenskej sále
ČLOVEKOFÓN
Podujatie z cyklu ČAROVNÁ HUDBA pre deti.
Organizátor: OZ EUTEROPA a PKC
 • 10. 6.
(pondelok) o 18.00 h v Spoločenskej sále
TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY
Záverečné vystúpenie Hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.
 • 15. - 17. 6.
(sobota - pondelok) na Radničnom námestí, v Krušičovej kúrii a v Dome kultúry
FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA
XI. ročník. Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta  Pezinok.
Podrobný program bude uvedený na samostatných plagátoch.
 • 20. 6.
(štvrtok) o 8.00 h v Salóniku
ODBER KRVI
Organizátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.
 • 22. 6.
(sobota) o 12.30 vo Veľkej sále
HITOVICE
15.00 hod. Koncoročné vystúpenie Tanečnej akadémie SUNNY DANCE.
 • 23. 6.
(nedeľa) o 16.00 h vo Veľkej sále
AHOJ ROZPRÁVKA
Dnes: ŽABÍ PRINC
Účinkuje: DIVADLO ANIMARE SILVA
Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
 • 24. 6.
(pondelok) o 10.30 h v Malej sále
100.VÝROČIE ÚMRTIA M.R.ŠTEFÁNIKA
Podujatie pre študentov Gymnázia Pezinok.
Organizátor: Spevácky zbor ANIMATUS
 • 25. 6.
(utorok) o 9.00 h v Malej sále
VYHODNOTENIE – 27.roč. LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
A OCENENIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV PEZINSKÝCH  ŠKÔL PRIMÁTOROM MESTA
 • 25. 6.
(utorok) o 18.00 h vo Veľkej sále
ŠPORTOVEC ROKA 
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Pezinok.
Hlavný garant: Mesto Pezinok
 • 26. 6.
(streda) o 16.30 h v Spoločenskej sále
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ZŠ KUPECKÉHO
 • 30. 6.
(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii
OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA

VÝSTAVY:
 •  
PRÁCE VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E. SUCHOŇA PEZINOK


OZNAM:
Dňom 31. 3. 2019 končí platnosť adresy  PKC na komunikáciu s verejnosťou: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
Nová adresa: dkpezinok.info@gmail.com
Tešíme sa na Vaše dotazy, pripomienky, nápady.
 

Pezinské kultúrne centrum
033/641 20 93, 033/641 39 49
e-mail: dkpezinok.info@gmail.com