Mesačný program DK

Program Pezinského kultúrneho centra

 •  3. 10.
(štvrtok) o 8.00 h v Salóniku
ODBER KRVI
Organizátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.

 •   3. 10.
(štvrtok) o 20.00 h vo Veľkej sále
KATAPULT
Koncert hudobnej legendy v Pezinku.
Predpredaj vstupeniek v sieti www.ticketportal.sk.

 •   8. 10.
(utorok) o 9.00 h v Spoločenskej sále
ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA
Prezentácia škôl v bratislavskom kraji. Hlavný garant: BSK.

 • 12. - 13. 10.
(sobota - nedeľa)
PEZINSKÝ STRAPEC
45. ročník súťaže v spoločenskom tanci.
Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMA v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom.

 • 14. 10.
(pondelok) o 17.00 h v Minigalérii
DANA BELLOVIČ: LIFE PURPOSE
Vernisáž výstavy obrazov.
Trvanie výstavy: 14. 10. 2019 - 8. 11. 2019.

 • 17. 10.
(štvrtok) o 10.00 h v Spoločenskej sále
ÚCTA K STARŠÍM
16.00 hod. Posedenie s kultúrnym programom.

 • 20. 10.
(nedeľa) o 16.00 h vo Veľkej sále
AHOJ ROZPRÁVKA
Dnes: ELÁ HOP
Účinkuje: Divadlo PIKI Pezinok
Po predstavení vyhodnotenie detskej súťaže za šk. rok  2018/2019 a pokračovanie nového cyklu rozprávok s detskou  súťažou o SUPERDIVÁKA.

 • 23. 10.      
 • 24. - 25. 10.

(streda) o 9.00 a 10.30 veľká sála
 NOVEMBER 1989
Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ 
Účinkuje: Divadelné centrum Martin

(štvrtok - piatok) o 18.00 h v Spoločenskej sále
FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA
XIII. roč. celoslovenského hudobného festivalu.

 • 24. 10.
(štvrtok) o 19.00 h vo Veľkej sále
ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
Vtipné scénky, paródie, imitácie v podaní českého herca a moderátora.
Predpredaj vstupeniek v sieti www.ticketportal.sk.

PRIPRAVUJEME:
 • 5. 11. 2019
(utorok) o 19.00 h vo Veľkej sále
ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM
Predstavenie Radošínskeho naivného divadla.
Vstupné: 17 €. Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni Domu kultúry.