Prenájmy

PKC Pezinok – Dom kultúry ponúka na prenájom tieto priestory:

Cenník prenájmov nebytových priestorov v Dome Kultúry Pezinok platný od 22.08.2019 


1.VEĽKÁ SÁLA (KINOSÁLA)

Kapacita: 420 miest

1.Prenájom veľkej sály na organizovanie kultúrnych podujatí a výchovných koncertov umeleckými agentúrami.

1h/150€ (aj s prípravou- generálkou) 

2.Prenájom veľkej sály pre účely škôl, neziskové organizácie, politické strany.

1h/85€ 


2.MALÁ SÁLA

Kapacita: 120 miest

1.Prenájom malej sály na organizovanie kultúrnych podujatí a výchovných koncertov umeleckými agentúrami.

1h/60€ (aj s prípravou-generálkou) 

2.Prenájom malej sály pre účely škôl, neziskové organizácie a politické strany.

1h/30€ (aj s prípravou-generálkou) 


3.SPOLOČENSKÁ SÁLA

Kapacita: 600 miest (stoličkové sedenie)

               350 miest (stolové sedenie) 

1.Prenájom spoločenskej sály na organizovanie kultúrnych podujatí a výchovných koncertov umeleckými agentúrami.

1h/130€ (aj s prípravou-generálkou)

2.Prenájom spoločenskej sály pre účely škôl, neziskové organizácie, politické strany.

1h/65€

3.Prenájom spoločenskej sály pre jednorazové príležitostné akcie fyzických osôb(stužkové,súkromné oslavy).

1deň/800€ - bez zapožičania inventára

1deň/1000€ - so zapožičaním inventára (stoly, stoličky) 

4.MALÝ SALÓNIK

100m2

1. Jednorazový prenájom salónika pre fyzické osoby, školy, neziskové organizácie, OZ  a pod.

1h/15€

 

5.ZRKADLOVÁ SÁLA

180m2

1.Prenájom zrkadlovej sály na organizovanie kultúrnych podujatí umeleckými agentúrami.

1h/30€ (aj s prípravou-generálkou)

2.Prenájom zrkadlovej sály pre účely kondičných cvičení, pre školy, neziskové organizácie a politické strany.

1h/15€

 

6.DOLNÝ VESTIBUL

360m2

1.Prenájom na komerčné akcie -trhy

1deň/120€ 

 

7.

Poskytnutie priestorov umeleckým agentúram na uskutočnenie divadelného predstavenia alebo koncertu, bude realizované zmluvou o prenájme alebo zmluvou o spolupráci na  základe vzájomnej dohody (percentuálna sadzba z predaja vstupeniek).

8.

Poskytnutie priestorov za účelom schôdze, stretnutia s občanmi, nácviky OZ, športovým klubom, tanečným klubom a súborom bude realizované zmluvou o prenájme.

9.

Prenájom priestorov pre organizovanie školských aktivít - MŠ,ZŠ,SŠ,ZUŠ na území mesta Pezinok - podľa vzájomnej dohody. 

 

 

-->