Výlep plagátov

 


Zoznam výlepových plôch v meste Pezinok:

Počas osadzovania nových výlepových plôch sú dočasne k dispozícii nasledovné plochy:

Skruže: 

1.) Kupeckého ulica – trhovisko
2.) Bernolákova ulica – ulica 1.mája – roh
3.) Starý dvor – Gorkého ulica
4.) Fajgalská cesta

Plochy:

1.) Sídlisko Sever 2 - zastávka MHD    

 

 SPOLU: 16 plôch 

Reklamné stojany:

1.) Holubyho ulica – zastávka SAD /námestie/
2.) Ul. M. R. Štefánika - REIFFEISEN BANK
3.) Cajlanská ulica – zastávka MHD                                                4.) Svätoplukova ul. - Sídlisko Sever – Supermarket Moja samoška
5.) Ul. Hollého - Poliklinika – stánok PNS
6.) Železničná stanica – stánok PNS
7.) Bratislavská ulica – zastávka SAD /Božia muka/
8.) Bratislavská ulica – zastávka SAD (sídl. Juh – smer BA)
9.) Bratislavská ulica – zastávka SAD (Obch. akadémia)
10.) Holubyho ul. (križovatka) - Malokarpatská knižnica               
11.) Ul. Gen. Pekníka - sídlisko Muškát - obchod